Ga verder naar de inhoud

Info voor hulpverleners

Hoe verleen je kwaliteitsvolle zorg aan personen die met zelfmoordgedachten worstelen? Ontdek onze actuele richtlijnen en waar je als hulpverlener terecht kan voor advies en vorming.

Strategy

Richtlijnen en e-learning

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en e-learningmodules ('SP-Reflex') voor zorg- en hulpverleners. Deze omvatten praktische adviezen over:

  • Hoe je suïcidale gedachten herkent en bespreekt
  • Hoe je suïcidale gedachten en gedrag kan behandelen
  • Welke zorg je na een suïcidepoging kan bieden
  • Hoe je rouwbegeleiding kan bieden na een suïcide
Safety plan resized

Safety Planning

Een Safety Plan helpt personen met zelfmoordgedachten om in zeven stappen een suïcidale crisis te overbruggen. Je kan als hulpverlener suïcidale personen op weg zetten om het Safety Plan in te vullen.

Afbeelding risicoformulering

Risicoformulering

Om inzicht te krijgen in de suïcidaliteit en dit overzichtelijk te formuleren en delen met andere betrokken hulpverleners, kan je gebruik maken van de Tool en het Sjabloon Risicoformulering. Het doel van deze tool is niet om suïcidaal gedrag te voorspellen, maar wel om inzicht te krijgen in de suïcidaliteit, communicatie en samenwerking tussen hulpverleners, hulpvragers en naasten te bevorderen en zorg op maat te bieden.

De tool werd ontwikkeld in het kader van de richtlijn 'Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag' (VLESP, 2017) en van een update voorzien in 2023.

Schrijven

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

De huisarts speelt een belangrijke rol in de preventie van zelfdoding. Zowel wat betreft het detecteren en bespreken van suïcidaliteit, als in de verdere opvolging van de suïcidale patiënt.

Laptop

Ons vormingsaanbod

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Dankzij onze vormingen en trainingen leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie, omgeving of vereniging.

Nood aan advies?

ASPHA

Je bent bezorgd om een patiënt of cliënt die met jou over zelfmoordgedachten gepraat heeft of waarvan je vermoedt dat die aan zelfmoord denkt? En je wil zo snel mogelijk met iemand hierover praten? Dan kan je terecht de ASPHA hulplijn. ASPHA staat voor Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. Je kan er terecht voor advies over het begeleiden van suïcidale personen, hun omgeving en nabestaanden van zelfdoding.

Bel de ASPHA hulplijn

  • Elke werkdag tussen 9u en 21u
  • Ook via mail
  • Voor hulpverleners

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheid

Voor minder urgente vragen of voor vragen die gelinkt zijn aan een bepaalde provincie of regio kan je ook terecht bij de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheid. Je kan er onder andere terecht voor

  • Advies en consult
  • Ondersteuning bij de opmaak van een suïcidepreventiebeleid
  • Participatie in de netwerken Geestelijke Gezondheid in het kader van zorgcontinuïteit voor suïcidale personen