Ga verder naar de inhoud

Richtlijnen suïcidepreventie

Richtlijnontwikkeling is één van de kerntaken van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Hier vind je een overzicht van alle actuele richtlijnen.

Richtlijn Detectie en Behandeling

In 2017 bracht VLESP deze multidisciplinaire richtlijn uit m.b.t. de detectie en behandeling van suïcidale gedachten en gedrag. De richtlijn is beschikbaar als boek, pdf, samenvattende brochure en als e-learning.

Leidraad Zorgcontinuïteit

Deze leidraad (2018) bundelt aanbevelingen en tools ter versterking van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

Praktijkadviezen Ouderen

Suïcidegedachten en suïcidaal gedrag worden bij ouderen minder snel herkend en behandeld. Om zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en behandelen ervan, ontwikkelde VLESP in 2019 deze praktijk- en beleidsadviezen.

De publicatie is gratis beschikbaar (online of als brochure). Een e-learning module is gratis toegankelijk op SP-Reflex.