Ga verder naar de inhoud

Vormingen en kennisaanbod

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Dankzij onze vormingen en trainingen leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie of vereniging. Bekijk het aanbod of vraag opleidingen op maat aan. Bekijk het volledige aanbod hier.

Laptop

Vormingen op maat

Ons aanbod beperkt zich niet tot de omschreven vormingen en doelgroepen. Neem contact op met één van onderstaande werkingen en zij bekijken met jou hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

De organisaties achter Zelfmoord1813 ontwikkelen, organiseren en begeleiden vormingen op gebied van zowel preventie als postventie van zelfdoding. Daarnaast kunnen er coaching- of intervisiemomenten voorzien worden waarin we samen in gesprek gaan op basis van je vragen. Daarmee ondersteunen we organisaties om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

Aankomende lezingen en vormingen

Volzet 11 december 2023 - Chronische suïcidaliteit - West-Vlaanderen

11 december 2023
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

28 november, 5 en 12 december 2023 - Driedaagse vorming: Omgaan met suïcidaal gedrag bij kinderen & jongeren - Vlaams-Brabant

28 november en 5 december en 12 december 2023
Georganiseerd door Suïcidepreventiewerking CGG PassAnt Vlaams-Brabant

28 november & 12 december 2023 - 2daagse vorming voor ouderenbegeleiders - Oost-Vlaanderen

28 november en 12 december 2023
Georganiseerd door CGG-SP Oost-Vlaanderen

7 & 14 december 2023 - Tweedaagse vorming: Omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen - Brussel

7 december en 14 december 2023
Georganiseerd door CGG-SP

E-learning

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en bijhorende e-learningmodules ('SP-Reflex') voor zorg- en hulpverleners. Deze omvatten praktische adviezen over:

  • Hoe je suïcidale gedachten herkent en bespreekt
  • Hoe je suïcidale gedachten en gedrag kan behandelen
  • Welke zorg je na een suïcidepoging kan bieden
  • Hoe je rouwbegeleiding kan bieden na een suïcide