Ga verder naar de inhoud

Vormingen en kennisaanbod

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Dankzij onze vormingen en trainingen leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie of vereniging. Bekijk het aanbod of vraag opleidingen op maat aan. Bekijk het volledige aanbod hier.

Laptop

Vormingen op maat

Ons aanbod beperkt zich niet tot de omschreven vormingen en doelgroepen. Neem contact op met één van onderstaande werkingen en zij bekijken met jou hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

De organisaties achter Zelfmoord1813 ontwikkelen, organiseren en begeleiden vormingen op gebied van zowel preventie als postventie van zelfdoding. Daarnaast kunnen er coaching- of intervisiemomenten voorzien worden waarin we samen in gesprek gaan op basis van je vragen. Daarmee ondersteunen we organisaties om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

Aankomende lezingen en vormingen

Volzet 27 september & 6 oktober 2022 - 2daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Oost-Vlaanderen - VOLZET

27 september en 6 oktober 2022
Georganiseerd door CGG-SP Oost-Vlaanderen

27 september 2022 - Zelfmoordpreventie op school - Brussel

27 september 2022
Georganiseerd door CGG-SP

29 september & 6 oktober - 2-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - West-Vlaanderen

29 september en 6 oktober 2022
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

Volzet 29 september, 6 oktober en 11 oktober 2022 - Driedaagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Limburg

29 september en 6 oktober en 11 oktober 2022
Georganiseerd door DAGG CGG Suïcidepreventie

E-learning

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en bijhorende e-learningmodules ('SP-Reflex') voor zorg- en hulpverleners. Deze omvatten praktische adviezen over:

  • Hoe je suïcidale gedachten herkent en bespreekt
  • Hoe je suïcidale gedachten en gedrag kan behandelen
  • Welke zorg je na een suïcidepoging kan bieden
  • Hoe je rouwbegeleiding kan bieden na een suïcide