Ga verder naar de inhoud

Vormingen op maat

Wil je een vorming organiseren voor een specifieke doelgroep? Wil je deskundigheidsbevordering voor je volledige personeel? Ben je op zoek naar een specifieke inhoud?

Ivan aleksic PDR Fee Dni Ck unsplash

Wat kan je verwachten van een vorming op maat?

Ons aanbod beperkt zich niet tot de doelgroepen en vormingen in de agenda. Bekijk op deze pagina ons aanbod van vormingen op maat of neem contact op met één van onderstaande werkingen. Zij bekijken met jou hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

Niet gevonden wat je zoekt?

De organisaties achter Zelfmoord1813 ontwikkelen, organiseren en begeleiden vormingen op gebied van zowel preventie als postventie van zelfdoding. Daarnaast kunnen er coaching- of intervisiemomenten voorzien worden waarin we samen in gesprek gaan op basis van je vragen. Daarmee ondersteunen we organisaties om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

Contacteer de deelnemende organisaties voor een vorming op maat:

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Enerzijds organiseert de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) regelmatig een open vormingsaanbod. Dat aanbod richt zich ofwel naar een specifieke doelgroep ofwel op een specifiek thema.

Anderzijds kan CGG-SP ook een aanbod op maat van uw organisatie aanbieden. Dit aanbod kan verschillende vormen aannemen (interactieve vorming, training, lezing, ...) en handelt over diverse thema's die suïcidepreventie aanbelangen. Hieronder een overzicht met de verschillende onderdelen waaruit gekozen kan worden. Neem contact op met de preventiewerker in jouw buurt om een voorstel op maat van jullie noden en behoeften uit te werken.

 • Theoretische kaders: epidemiologie, definiëring, taalgebruik, suïcidaal proces, verklarend model

 • Signaalherkenning

 • Bespreekbaar maken van de suïcidaliteit

 • Risicoformulering

 • LOES (leidraad evaluatie en opvang suïcidaliteit)

 • Basisprincipes in goede zorg bij suïcidaliteit: contact maken, veiligheid, naasten betrekken, zorgcontinuïteit

 • Specifieke methodieken zoals safetyplan, online tools…

 • Crisisinterventie

 • Chronische suïcidaliteit

 • Zorg na een suïcidepoging

 • Eigen gevoelens en attitudes tegenover suïcidaliteit, zelfzorg

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

De Vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding organiseert (meerdaagse) basistrainingen, intervisies (na een basistraining) en train-the-trainervormingen, maar ook korte sensibiliserende sessies, lezingen of gastcolleges. Bij een vorming op maat wordt de vorming maximaal afgestemd op de doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever. De inhoud kan gaan van eerste interventies bij suïcidaliteit en crisisinterventie tot online preventie via sociale media, van een algemene vorming "Omgaan met Suïcidaliteit op de Werkvloer", tot specifieke trainingen voor bijvoorbeeld medewerkers in asielcentra en bij hulplijnen.

Vormingsdienst Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
T +32 2 649 62 05

Werkgroep Verder na Zelfdoding

Werkgroep Verder na Zelfdoding (deelwerking VLESP) is het expertisecentrum inzake postventie, rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden na zelfdoding.

Lore VONCK
lorevonck@werkgroepverder.be
T +32 494 91 57 55

Zorg voor personen na een poging (DEELWERKING Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Deze deelwerking van VLESP staat in voor het ondersteunen van organisaties bij de opvang van zowel jongeren als volwassenen na een suïcidepoging.

VLESP
info@vlesp.be
T +32 9 332 07 75