Ga verder naar de inhoud

Vormingen op maat

Wil je een vorming organiseren voor een specifieke doelgroep? Wil je deskundigheidsbevordering voor je volledige personeel? Ben je op zoek naar een specifieke inhoud? Dan kan je bij verschillende organisaties een vorming op maat aanvragen.

Bij een vorming op maat wordt de vorming zo goed mogelijk afgestemd op de doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever. Dit kan gaan over een lezing of gastcollege, een basisvorming van een halve dag, een volledige dag of meerdaagse vorming, ...

Ivan aleksic PDR Fee Dni Ck unsplash

Wat kan je verwachten van een vorming op maat?

Ons aanbod beperkt zich niet tot de doelgroepen en vormingen in de agenda. Bekijk op deze pagina ons aanbod van vormingen op maat of neem contact op met één van onderstaande werkingen. Zij bekijken met jou hoe een vorming op maat kan uitgewerkt worden.

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De CGG Suïcidepreventiewerking richt zich in het vormingsaanbod specifiek op die intermediairs die een begeleidende of hulpverlenende rol opnemen binnen de setting onderwijs, zorg en welzijn, jeugdwerk, lokale besturen, penitentiaire instellingen, politie, … Topics die vaak op het programma staan: signalen herkennen, bespreekbaar maken van suïcidaliteit en inschatting, interventies bij suïcidaliteit en doorverwijzing.

Een greep uit het aanbod van CGG-SP

  • Verdiepende vorming suïcidepreventie voor hulpverleners
  • Chronische suïcidaliteit
  • Suïcidepreventie voor huisartsen
  • Suïcidepreventie op school

Contact

Centrum ter Preventie van Zelfdoding


Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding richt zich in haar vormingsaanbod op crisishulpverlening, suicidepreventie binnen bedrijven, vorming voor het algemeen publiek en suicidepreventie op afstand (online of telefonisch). In de vormingen kan signaalherkenning, zelfmoord bespreken, acuutheid inschatten en doorverwijzing onder meer aan bod komen.

Een greep uit het aanbod van CPZ

Contact

Vormingsdienst Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
T +32 2 649 62 05

Werkgroep Verder


Werkgroep Verder na Zelfdoding (deelwerking VLESP) is het expertisecentrum inzake postventie, rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden na zelfdoding.


Een greep uit het aanbod van Werkgroep Verder

Contact

Werkgroep Verder
info@werkgroepverder.be

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie geeft lezingen en vorming over suicidepreventie in Vlaanderen en over de door VLESP ontwikkelde methodieken, de wetenschappelijke onderbouwing, ontwikkeling en validatie van deze methodieken. VLESP traint hulpverleners in het toepassen van de ontwikkelde interventies in de praktijk.

Een greep uit het aanbod van VLESP:

Contact

VLESP
info@vlesp.be

Nog vragen?

Neem contact op met één van de bovenstaande organisaties of via onderstaand formulier: