Ga verder naar de inhoud

Vorming op maat - Hulpverlener als nabestaande

Georganiseerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding

In deze vorming wordt ingegaan op het rouwproces na een zelfdoding binnen de werkcontext en de impact op een hulpverlener wanneer deze in contact komt met zelfdoding.

Groepsgesprek

Extra info

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners in de brede zin van het woord. Iedereen die ik contact kwam of kan komen met zelfdoding.

Wat kan je verwachten?

In de vorming 'Hulpverlener als nabestaande' wordt er dieper ingegaan op de impact van rouw, het specifieke rouwproces & impact na een zelfdoding. Dit specifiek bij de hulpverlener(s) die de suïcidale persoon opvolgde(n). Zowel de persoonlijke als professionele impact, en de gevolgen hiervan, worden aangekaart. Naast de nodige psychoeducatie worden er tevens tips en tricks meegegeven. Verder wordt het contact met de nabestaande familie, beroepsgeheim, reconstructie en nodige ondersteuning op de werkvloer besproken. Het rouwproces na een zelfdoding binnen de werkcontext zorgt namelijk voor nodige, bijkomende taken. Er worden tips gegeven hoe men op het werk kan omgaan met een suïcide: bespreekbaar maken, ruimte creëren om het verlies een plaats te geven, groepsgesprek met collega’s,...

De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’ wordt hier ter beschikking gesteld, met daarin nog meer tips en handvatten om een preventie-postventie protocol binnen de eigen werkcontext te ontwikkelen. Tot slot wordt de werking van Werkgroep verder toegelicht en krijgt u concrete tips, doorverwijzingsmogelijkheden en advies mee. Indien deze vorming wordt aangevraagd kort na een zelfdoding van een collega of cliënt is een bijhorend groepsgesprek mogelijk.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

Interesse?

Werkgroep Verder na Zelfdoding, deelwerking VLESP

Meer info kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.