Ga verder naar de inhoud

Onderzoek

Rekrutering KUJK 2 0 STUDY 2

Onderzoek bij hulpverleners: werken met mannen met zelfmoordgedachten

Ongeveer drie op de vier personen die overlijden door zelfdoding zijn mannen. Zelfdoding is telkens het gevolg van een complex samenspel aan factoren. Onderzoek wijst echter uit dat verschillen in hulpzoekend gedrag een mogelijke factor is die hiertoe bijdraagt. Bovendien vertonen mannen hogere uitval tijdens behandeling.

Met deze studie willen we inzicht krijgen in de noden van hulpverleners m.b.t. het werken met mannen met (een verleden van) zelfmoordgedachten en/of -gedrag, in vergelijking met vrouwen of personen met een andere genderidentiteit.

Wie kan deelnemen?

Hulpverleners (18+) die professionele ervaring hebben met mannen met zelfmoordgedachten en/of -gedrag. Onder hulpverleners vallen onder andere (huis)artsen, psychiaters, psychologen, (psycho)therapeuten, orthopedagogen, verpleegkundigen werkzaam in de hulpverlening.

Wat wordt er verwacht?

Je kan zelf bepalen of je deelneemt aan:

  • Enkel de online vragenlijst (10-15 min.). In de vragenlijst wordt gevraagd naar enkele achtergrondgegevens, jouw ervaring met mannen met zelfmoordgedachten en jouw noden hierbij.
  • De vragenlijst (10-15 min.) én online focusgroepen (2u). In de focusgroep bespreek je samen met andere hulpverleners meer in diepte wat jullie noden zijn in het werken met mannen met zelfmoordgedachten.
SCI foto 3

Onderzoek naar de Suïcidale Crisis Interventie (SCI)

Onderzoek heeft uitgebreid aangetoond dat een eerdere suïcidepoging of een voorgeschiedenis van suïcidepogingen belangrijke voorspellers zijn voor overlijden door suïcide. Toch bestaat er in Vlaanderen nog geen evidence-based methodiek voor na een suïcidepoging of suïcidale crisis. Er is dus duidelijk nood aan een laagdrempelige kortdurende interventie voor volwassenen (18+) die acuut suïcidaal zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, UGent) de Suïcidale Crisis Interventie (SCI). Dit is een kortdurende interventie voor volwassenen na een suïcidale crisis of suïcidepoging die hen handvatten wil aanreiken om met toekomstige suïcidale crisissen om te gaan. Om de effectiviteit van de SCI na te gaan, wordt deze onderzocht in 2023-2024. De SCI is dus momenteel nog in onderzoeksfase en kan niet door iedereen worden toegepast.

Interesse in de effectiviteitsstudie of vragen over de SCI? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Ik heb een vraag over dit project

Naam