Ga verder naar de inhoud

Onderzoek

ONDERZOEK Jongeren Oproep Deelnemers

Onderzoek naar het Safety Plan voor jongeren

We willen graag onderzoeken hoe jij, als jongere, de aangepaste versie van het Safety Plan en de app BackUp ervaart.

Ben je tussen de 12-18 jaar?
Had je ooit zelfmoordgedachten?
Wil je mee helpen aan ons onderzoek?

Vul dan onderstaand formulier in!


Hoe zal het onderzoek verlopen?

We gaan een interview doen. Dit betekent dat één van ons een gesprek met jou zal voeren, terwijl een tweede persoon ondertussen notities neemt. Tijdens het interview zullen we samen het Safety Plan – Jongeren en de BackUp-app doornemen. We zullen jouw mening vragen over de inhoud en de lay-out. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.  Het interview zal waarschijnlijk online doorgaan maar dit wordt ook nog telefonisch besproken.

Wanneer je hieronder het formulier invult, zullen we contact opnemen met (één van) je ouders (of voogd). We zullen hen vertellen over het onderzoek en om toestemming vragen. Van zodra we hun toestemming ontvangen hebben, kunnen we een afspraak met jou maken om het interview af te nemen.

Je deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Dit wil zeggen dat je op elk moment kan stoppen met de studie zonder dat dit gevolgen heeft voor jezelf of je ouders (of voogd).


Vragen?

Vlak voor het onderzoek zal je meer informatie krijgen. Heb je nu al vragen, kan je contact opnemen met je hulpverlener of de onderzoeker Eva de Jaegere (eva.dejaegere@ugent.be, 09/332 07 75)

Apothekers oproep pre post

Vorming voor apothekers: pilootstudie

Apothekers en FTA (farmaceutisch technisch assistenten) kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van suïcide. Ze vormen een laagdrempelig aanspreekpunt voor veel mensen en kunnen zo signalen opmerken dat het niet goed gaat met iemand, dit maakt hen belangrijke 'gatekeepers'.

Daarom hebben VLESP en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) samen een e-learning ontwikkeld om apothekers te ondersteunen in hun rol bij detectie en doorverwijzing van personen met psychosociale noden.

In deze e-learning leer je:

  • Signalen herkennen
  • Het gesprek aangaan & risicoformulering
  • Rol van medicatie in suïcide
  • Aanmoedigen tot (samen) hulp zoeken en doorverwijzen
  • Het gesprek afronden
  • Beroepsgeheim
  • Zelfzorg

Omdat de e-learning nog kadert binnen een onderzoek dien je drie keer een korte bevraging in te vullen: voor en 2 keer na het doornemen van de e-learning.

Het invullen van deze bevragingen is noodzakelijk om de e-learning verder te optimaliseren naar jouw wensen en om te evalueren of deze voldoet aan de doelstellingen. Zo gaan we na of deze e-learning een geschikte manier is om de deskundigheid van apothekers en FTA’s in het kader van suïcidepreventie te verhogen.

Ben jij een apotheker of FTA met interesse om onze uitgewerkte vorming te testen?

SCI foto 3

Onderzoek naar de Suïcidale Crisis Interventie (SCI)

Onderzoek heeft uitgebreid aangetoond dat een eerdere suïcidepoging of een voorgeschiedenis van suïcidepogingen, belangrijke voorspellers zijn voor overlijden door suïcide. Toch bestaat er in Vlaanderen nog geen evidence-based methodiek voor na een suïcidepoging of suïcidale crisis. Er is dus duidelijk nood aan een laagdrempelige kortdurende interventie voor volwassenen (18+) die acuut suïcidaal zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, UGent) de Suïcidale Crisis Interventie (SCI). Dit is kortdurende interventie voor volwassenen na een suïcidale crisis of suïcidepoging die hen handvatten wil aanreiken om met toekomstige suïcidale crisissen om te gaan. Om de effectiviteit van de SCI na te gaan, wordt deze onderzocht in 2023-2024. De SCI is dus momenteel nog in onderzoeksfase en kan niet door iedereen worden toegepast.

Interesse in de effectiviteitsstudie of vragen over de SCI? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Hou me op de hoogte van dit project