Ga verder naar de inhoud

Onderzoek

Brussen studie

Onderzoek naar website voor broers, zussen en kinderen van iemand die aan zelfdoding denkt.

Ben jij tussen 16 en 25 jaar oud?

Denkt jouw (half/plus) broer, zus of ouder aan zelfdoding?

Wil je mee helpen aan ons onderzoek?

Waarom dit onderzoek?

Als iemand aan zelfdoding denkt, heeft dit ook een impact op iedereen in het gezin. Als (half/plus) broer, zus of kind van iemand die aan zelfdoding denkt, zit je vaak zelf ook met heel wat vragen, zorgen en noden. Daarom ontwikkelde het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) een website met allerlei informatie en tools die je kunnen helpen. Aangezien de website nieuw is, willen we eerst nagaan of deze bruikbaar en helpend is. Daarom voeren we een kort onderzoek uit.

Wat houdt het onderzoek in?

Voor dit onderzoek vragen we jou om twee keer een online vragenlijst in te vullen: één keer voor en één keer na het zien van de website (3 dagen later). Het invullen van de vragenlijst zal telkens 10 à15 minuten duren.

ONDERZOEK Jongeren Oproep Deelnemers

Onderzoek naar het Safety Plan voor jongeren

We willen graag onderzoeken hoe jij, als jongere, de aangepaste versie van het Safety Plan en de app BackUp ervaart.

Ben je tussen de 12-18 jaar?
Had je ooit zelfmoordgedachten?
Wil je mee helpen aan ons onderzoek?

Vul dan onderstaand formulier in!


Hoe zal het onderzoek verlopen?

We gaan een interview doen. Dit betekent dat één van ons een gesprek met jou zal voeren, terwijl een tweede persoon ondertussen notities neemt. Tijdens het interview zullen we samen het Safety Plan – Jongeren en de BackUp-app doornemen. We zullen jouw mening vragen over de inhoud en de lay-out. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.  Het interview zal waarschijnlijk online doorgaan maar dit wordt ook nog telefonisch besproken.

Wanneer je hieronder het formulier invult, zullen we contact opnemen met (één van) je ouders (of voogd). We zullen hen vertellen over het onderzoek en om toestemming vragen. Van zodra we hun toestemming ontvangen hebben, kunnen we een afspraak met jou maken om het interview af te nemen.

Je deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Dit wil zeggen dat je op elk moment kan stoppen met de studie zonder dat dit gevolgen heeft voor jezelf of je ouders (of voogd).


Vragen?

Vlak voor het onderzoek zal je meer informatie krijgen. Heb je nu al vragen, kan je contact opnemen met je hulpverlener of de onderzoeker Eva de Jaegere (eva.dejaegere@ugent.be, 09/332 07 75)

SCI foto 3

Onderzoek naar de Suïcidale Crisis Interventie (SCI)

Onderzoek heeft uitgebreid aangetoond dat een eerdere suïcidepoging of een voorgeschiedenis van suïcidepogingen, belangrijke voorspellers zijn voor overlijden door suïcide. Toch bestaat er in Vlaanderen nog geen evidence-based methodiek voor na een suïcidepoging of suïcidale crisis. Er is dus duidelijk nood aan een laagdrempelige kortdurende interventie voor volwassenen (18+) die acuut suïcidaal zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, UGent) de Suïcidale Crisis Interventie (SCI). Dit is kortdurende interventie voor volwassenen na een suïcidale crisis of suïcidepoging die hen handvatten wil aanreiken om met toekomstige suïcidale crisissen om te gaan. Om de effectiviteit van de SCI na te gaan, wordt deze onderzocht in 2023-2024. De SCI is dus momenteel nog in onderzoeksfase en kan niet door iedereen worden toegepast.

Interesse in de effectiviteitsstudie of vragen over de SCI? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Hou me op de hoogte van dit project