Ga verder naar de inhoud

Vorming op maat - Preventie van zelfdoding op het werk

Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Werknemers brengen het grootste deel van hun tijd door op de werkvloer. Hoe iemand zich voelt op het werk heeft een grote impact op het persoonlijk welbevinden. De werkomgeving is dan ook een belangrijke context voor het oppikken van signalen en het voorkomen van zelfdoding.

Afhankelijk van jouw functie kan je in contact komen met collega’s, klanten of contacten die misschien aan zelfdoding denken of die een dierbare hebben verloren aan zelfdoding. Als collega, medewerker of werkgever weet je niet goed hoe je met dit soort situaties moet omgaan of vraag je je misschien af hoe je best handelt.

Als bedrijf heb je ook iets te winnen bij suÏcidepreventie. Inzetten op mentaal welzijn en het voorkomen van zelfdoding reduceert kosten voor het bedrijf, helpt bij turnover en langdurige afwezigheid.

Organiseer daarom een vorming op maat binnen jouw bedrijf of organisatie.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar verschillende professionals op de werkvloer (bv. preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, HR-medewerkers, leidinggevenden, …).

Wat kan je verwachten?

Verschillende vormingen zijn mogelijk, gaande van een korte introductie of lezing voor het hele bedrijf, een verdiepende vorming voor bepaalde functies zoals vertrouwenspersonen of een driedaagse intensieve vorming gericht op voorkomen van zelfdoding, omgaan met een zelfdoding van een medewerker (of naaste van een medewerker) en het opstellen van een suïcidepreventiebeleid. In deze vorming worden verschillende tools en tips gedeeld. Aanvullend kunnen er eventueel intervisies georganiseerd worden.

Praktisch

Deze vormingen worden op maat van jouw bedrijf of organisatie georganiseerd. De vormingen kunnen apart of modulair samengesteld worden, aangepast aan jullie specifieke noden.

Interesse?

Wanneer jouw bedrijf of organisatie recent werd geconfronteerd met een zelfdoding, dan is een vorming gefocust op preventie niet aangewezen. Wel kan je een vorming rond rouwen op de werkvloer aanvragen bij Werkgroep Verder.

Wil je graag een lezing ‘Ik maak me zorgen, hoe kan ik helpen?’ voor het hele team organiseren of een vorming op maat voor enkele medewerkers, neem dan contact op met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Neem ook een kijkje bij het open aanbod voor bedrijven.

Zoeken jullie ondersteuning in het opstellen van een suïcidepreventiebeleid, neem dan contact op met de preventiewerker uit jouw regio. Meer informatie via de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De driedaagse vorming is een samenwerking tussen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Werkgroep Verder en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor meer informatie over deze vorming kan je terecht bij de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding:

Vormingsdienst CPZ
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05