Ga verder naar de inhoud

Vorming op maat - Lezing 'Zelfmoord in Vlaanderen. Wat ligt aan de basis en hoe kunnen we helpen?'

Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze lezing is bedoeld voor een algemeen publiek. Je hoeft dus geen ervaring te hebben met het thema suïcidepreventie. Iedereen kan immers een rol spelen in de preventie van zelfdoding.

Elke organisatie of vereniging kan deze lezing aanvragen en aanbieden aan hun medewerkers, leden, sympathisanten of een breed publiek.

Wat kan je verwachten?

Deze lezing is gericht op hoe volwassenen kunnen omgaan met suïcidale personen in hun omgeving. Thema's die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn misverstanden rond zelfdoding?
  • Hoe kan je signalen van zelfmoordgedachten herkennen?
  • Wat kan/mag je doen wanneer iemand aan zelfmoord denkt?
  • Waar kan je terecht voor hulp of doorverwijzing?

We willen door deze lezingen zoveel mogelijk mensen de nodige handvatten geven om goed te reageren op mensen in hun omgeving die aan zelfdoding denken.

Deze lezing kan zowel op locatie als online (in de vorm van een webinar) gebracht worden.

Praktisch

  • Aantal deelnemers: minimum 30, maximum 50 (Indien dit online is, dan kunnen er meer deelnemers toegelaten worden).
  • Duurtijd: lezing op locatie: 1,5 uur, webinar - 1 uur
  • Kostprijs: lezing op locatie - 300 euro, webinar – 200 euro
  • Bij elk lezing zullen een spreker en begeleider aanwezig zijn ter ondersteuning van de aanwezigen, ook bij de webinar kunnen de aanwezigen via de chatfunctie eventuele vragen omtrent de inhoud stellen.

Interesse?

Voor meer informatie over deze lezing of om een lezing aan te vragen kan je terecht bij de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (vormingsdienst@preventiezelfdoding.be) of de Suïcidepreventiewerking van de CGG (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).