Ga verder naar de inhoud

Hoe betrek ik de omgeving/naasten?

Personen in de directe omgeving van iemand die worstelt met zelfmoordgedachten kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling en preventie van zelfdoding. Het is dan ook na te streven om suïcidale persoon te motiveren en actief te stimuleren om de omgeving te betrekken.

Groep rugfoto

Waarom naasten betrekken?

Naasten betrekken bij de behandeling en opvolging van suïcidaliteit kunnen onder andere volgende positieve effecten tot gevolg hebben:

 • Een vlotter contact met de persoon met zelfmoordgedachten
 • Een betere kwaliteit van de werkrelatie
 • Effectievere en duurzamere behandeling
 • Meer therapietrouw

Hoe kunnen naasten een rol spelen?

Naasten kunnen op verschillende vlakken een rol spelen in de hulpverlening:

 • Naasten kunnen zelf informatie bieden over de betrokkene, kunnen meedenken over de hulp die nodig is en kunnen hulp en steun bieden bij de opvang en begeleiding van de suïcidale persoon.
 • Door hen te betrekken kunnen naasten meer bewust gemaakt worden van het belang van verdere hulpverlening, want wanneer naasten een positieve houding hebben ten opzichte van hulpverlening, kan dit tot gevolg hebben dat de betrokkene meer bereid is om in te gaan op deze vervolgzorg.
 • Naasten kunnen ook zelf behoefte hebben aan psycho-educatie, steun en hulp. Door hen van in het begin te betrekken, kan je ook aan hun de nodige ondersteuning en begeleiding aanbieden.
Groepsgesprek

Aandachtspunten

 • Ga niet te snel over tot het betrekken van naasten. Respecteer eerst voldoende de autonomie van de suïcidale persoon en stimuleer hem/haar de regie zelf in handen te nemen. Probeer op een actief coachende manier eerst samen de problemen in kaart te brengen, mogelijke oplossingen te zoeken, om vervolgens zorgvuldig en in overleg na te gaan of de situatie en context er zich toe leent om naasten te betrekken.
 • Indien de situatie en context er zich toe leent, motiveer en stimuleer de suïcidale persoon actief om zelf naasten te betrekken, in elke fase van de hulpverlening, van
  aanmelding tot nazorg.
 • Wanneer de je als hulpverlener de situatie en context gunstig acht om naasten te betrekken, maar de suïcidale persoon er niet meteen voor open staat, is het belangrijk de voordelen hiervan toe te lichten en de persoon voldoende en actief te motiveren en stimuleren. Voornamelijk bij kinderen en jongeren is dit motivatieproces essentieel.
 • De mate waarin naasten betrokken worden, moet in overeenstemming zijn met hun bereidheid en hun draagkracht. Sta voldoende stil bij mogelijke voor- of nadelen
 • Naasten betrekken dient in overeenstemming te zijn met de privacywetgeving, de wet op de patiëntenrechten en het beroepsgeheim.

Meer informatie voor naasten

Ook mensen die bezorgd zijn om iemand in hun omgeving kunnen terecht op Zelfmoord1813. Hieronder vind je enkele pagina's met informatie op maat voor naasten:

Hulplijnen voor naasten

Ken je iemand die bezorgd is en er graag wil zijn voor een geliefde die aan zelfdoding denkt? Ook naasten kan je doorverwijzen naar de Zelfmoordlijn 1813

Bel 1813

 • 24/7 beschikbaar
 • Gratis & anoniem

Chat

 • Elke dag van 17u tot 00u
 • Anoniem

Mail

 • Antwoord binnen 5 werkdagen
 • Anoniem