Ga verder naar de inhoud

Welke impact heeft het op mij als iemand in mijn omgeving aan zelfmoord denkt?

Wanneer iemand in je omgeving aan zelfmoord denkt of een zelfmoordpoging ondernomen heeft, heeft dit ook op jou en andere mensen in de omgeving een grote impact.

Noah silliman EBB45r C Sjr U unsplash

Emotionele reacties

Volgende emoties komen vaak voor bij naasten:

 • Angst of wanhoop voor het mogelijke verlies
 • Onzekerheid over de toekomst
 • Verdriet of medeleven voor de pijn van je dierbare
 • Boosheid, frustratie of ontkenning
 • Machteloosheid omdat je de problemen niet kunt oplossen
 • Schuldgevoelens
 • Afschuw voor de gedachten van je dierbare
Man houdt hoofd vast

Lichamelijke reacties

Ook lichamelijk kan deze heftige periode een impact hebben. Volgende lichamelijke reacties komen vaak voor bij mensen die bezorgd zijn om iemand die aan zelfmoord denkt:

 • Akelige dromen of herhaalde nachtmerries
 • Overmatig zweten
 • Spierspanning
 • Hartkloppingen
 • Snelle oppervlakkige ademhaling en duizeligheid
 • Een zenuwachtig gevoel bij situaties of activiteiten die aan de suïcidale persoon doen denken

Verhoogde prikkelbaarheid

Veel mensen die langdurig geconfronteerd worden met iemand die aan zelfmoord denkt, ervaren een verhoogd stressniveau dat zich uit op verschillende manieren:

 • Je merkt dat je weinig geduld kan opbrengen en bij de minste aanleiding emotioneel reageert
 • Je merkt bij jezelf concentratie en/of geheugenproblemen op
 • Je hebt moeite met inslapen omwille van het vele piekeren en /of wordt ‘s nachts herhaaldelijk wakker (door nachtmerries)
Call a friend

Emotionele en lichamelijke reacties en een verhoogde prikkelbaarheid zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Spreek hierover met je omgeving. Als deze reacties (een langere tijd) blijven bestaan, zoek dan professionele hulp.

Angst voor de factor 'erfelijkheid'

Je vraagt je af of er nog mensen in je nabije omgeving suïcidaal zullen worden en/of dat ook jij nu een grotere kwetsbaarheid hebt om suïcidaal te worden. De literatuur geeft aan dat die kwetsbaarheid inderdaad hoger is binnen families waar suïcidaliteit voorkomt, maar dat wil niet zeggen dat jij of anderen in je omgeving ook zeker suïcidaal zullen worden. Zelfmoordgedachten hebben altijd meerdere oorzaken.

Twee handen

Indien je gevoelens van hopeloosheid, neerslachtigheid of gedachten aan zelfdoding opmerkt bij jezelf en/of anderen, weet dan dat praten helpt, en dat je steeds beroep kunt doen op professionele hulpverleners. Blijf je liever anoniem? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn.