Ga verder naar de inhoud

Wat gebeurt er als iemand aan zelfmoord denkt?

Zelfmoordgedachten kunnen heel overweldigend en beklemmend zijn. Ze kunnen aanvoelen alsof je in een tunnel zit, maar geen uitweg ziet. Hoe komen ze eigenlijk tot stand? En kan je er iets aan doen?

Verklarend model Emmer

Hoe ontstaan zelfmoordgedachten?

Zelfmoordgedachten hebben nooit één oorzaak. Ze komen tot stand vanuit een ingewikkelde combinatie van:

  • Een kwetsbaarheid die kan ontstaan vanuit biologische factoren (bv. stoffen of processen in je hersenen) en psychologische factoren (bv. de werking van je gedachten, gevoelens en gedrag)
  • Stresserende levensomstandigheden zoals verlieservaringen, het meemaken van geweld of kampen met psychische problemen

Gelukkig zijn er ook heel wat factoren die je kunnen beschermen tegen zelfmoordgedachten. Zoals een goede veerkracht, steun van vrienden, professionele hulp,...

Right roadsigns

Zijn deze gedachten en gevoelens normaal?

Heel wat factoren kunnen leiden tot zelfmoordgedachten en heel wat mensen worden er ooit mee geconfronteerd. Het is dus zeker niet abnormaal. Wel is het van belang dat mensen die worstelen met zelfmoordgedachten en hun naasten zich goed informeren en gepaste hulp zoeken om met deze heftige gedachten en gevoelens om te gaan. Begin alvast met het lezen van enkele veel voorkomende mythes en misverstanden.

Gaan zelfmoordgedachten voorbij?

Zelfmoordgedachten komen in pieken en dalen, dit noemen we het 'suïcidale proces'. In veel gevallen gaan zelfmoordgedachten voorbij, maar blijf er zeker niet alleen mee zitten. Als naaste kan je helpen, maar ook professionele hulp is raadzaam om iemands psychische pijn draaglijker te maken en zelfmoord te helpen voorkomen. Meer over het suïcidale proces en hoe hulpverleners kunnen helpen leer je in deze video.

Deze online tools en apps kunnen jou en je naaste helpen

BackUp

De app BackUp biedt houvast bij zelfmoordgedachten en helpt een crisis te overbruggen

Safety Plan

Een Safety Plan helpt personen met zelfmoordgedachten om in zeven stappen een suïcidale crisis te overbruggen.

Professionele hulp vinden

Je voelt je niet goed in je vel en vreest dat je er zelf niet uit zal geraken? Verschillende mensen staan klaar om te luisteren en samen mogelijkheden te verkennen.

Aankomende lezingen en vormingen

9 september 2024 - ‘Hoe ga je in gesprek met iemand die aan zelfmoord denkt?’ - Gratis webinar voor het brede publiek

9 september 2024
Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

24 oktober 2024 - ‘Hoe ga je in gesprek met iemand die aan zelfmoord denkt?’ - Gratis webinar voor het brede publiek

24 oktober 2024
Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

18 december 2024 - ‘Hoe ga je in gesprek met iemand die aan zelfmoord denkt?’ - Gratis webinar voor het brede publiek

18 december 2024
Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Publicaties