Ga verder naar de inhoud

BackUp

BackUp is een mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten. De app bevat verschillende tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. Ook als je er wil zijn voor iemand anders, kan je met BackUp aan de slag gaan.

Simulator Screen Shot i Phone 12 2021 08 26 at 10 56 07

De app is bedoeld om snel bij de hand te zijn en op die manier snel steun te kunnen bieden op moeilijke momenten. Bovendien geeft de app toegang tot belangrijke contacten en hulplijnen en geeft BackUp zicht op hoopvolle elementen wanneer je deze zelf niet meer kan zien.

De app kan zowel zelfstandig gebruikt worden als samen met een vriend, vertrouwenspersoon of hulpverlener. Je kan de app het best invullen op een moment dat je niet in crisis bent, zo heb je het beste zicht op wat jouw signalen zijn, wat kan helpen, ...

BackUp is geen vervanging van professionele hulpverlening. Indien je aan zelfmoord denkt, raden we je sterk aan om contact op te nemen met een professionele hulpverlener. Een gesprek met de huisarts kan een eerste stap zijn.

Je kan BackUp gratis downloaden in de app stores van Android en iOS.


Man met smartphone

Wat kan je doen met de app?

 • Mijn BackUps - Je kan zelf kiezen van welke personen/hulpverleners je de gegevens wilt opslaan in de app. Wie zou je kunnen contacteren op het moment dat het moeilijk gaat? Via deze tool kan je hen ook vragen om de app zelf te downloaden. Bovendien kan je een noodbericht opstellen dat je meteen vanuit de app kan versturen wanneer het moeilijk gaat.
 • BackUp kaarten - Maak BackUp kaarten van situaties die je uit evenwicht maken en zoek hoe je hier anders mee kan omgaan. Verzamel manieren om afleiding te vinden en weer controle te krijgen over je gedachten en gevoelens. Raadpleeg de kaarten wanneer je opnieuw in deze situatie terecht komt.
 • BackUp Box - Vul je BackUp Box met opbeurende foto’s, muziek, video's, quotes of afspraken in de toekomst waar je naar uit kijkt. Zo krijg je in de BackUp Box een overzicht van dingen die jou doen glimlachen. Wat kan jou weer hoop geven? Bovendien kan je ook zo'n opbeurende foto instellen als achtergrond van de app.
 • Safety Plan - Jouw Safety Plan helpt je om in zes stappen een crisis te overbruggen. Vul hem in op een moment dat het beter gaat, zodat je tijdens een crisis weet wat te doen. Vind je het moeilijk om deze stappen alleen in te vullen? Doe het dan samen met één van je BackUps of een hulpverlener. Je vindt bij elke stap ook enkele voorbeelden over wat je zou kunnen invullen.
 • BackUp zijn - Help iemand anders er terug bovenop door iemands BackUp te zijn. Je kan er signalen terugvinden en toevoegen, do's and don'ts over in gesprek gaan en je kan ook BackUpitems doorsturen naar de persoon in nood. Bovendien vind je er ook informatie over hoe je BackUp samen kan invullen en de omgeving veilig kan maken. Vergeet niet te zorgen voor jezelf. Bij dit onderdeel kan je hier ook tips voor vinden. Voor hulpverleners staat hier ook nog extra informatie.
 • Question&Answer - Hier kan je veelgestelde vragen en antwoorden terugvinden. Bv. over hoe je het gesprek kan aangaan over jouw zelfmoordgedachten. Verder kan je er ook andere specifieke hulporganisaties vinden waar je ook steeds bij terecht kan.
Handen hart

Samen aan de slag met BackUp

Algemeen

 • Informeer de persoon over het bestaan van BackUp, door bijvoorbeeld de link naar de pagina of het instructiefilmpje door te sturen.
 • Neem de tijd om er rustig samen naar te kijken.
 • Sta stil bij do's and don'ts die in de app opgesomd staan.

Iemand helpen bij het invullen

 • Probeer geen kant-en-klare ideeën te geven, maar laat deze zoveel mogelijk vanuit de persoon zelf komen. Vragen die kunnen helpen: Hoe was het tijdens een vorige moeilijk moment? Wat heb je toen ondernomen? Wat hielp wel, wat hielp niet?
 • Sta stil bij hoe realistisch de voorgenomen stappen zijn. Ziet de persoon zichzelf in staat om op een moment van crisis deze stappen te ondernemen? Bevraag drempels en twijfels.
 • Probeer samen de stappen en acties zo concreet mogelijk te maken.
 • Als er een Safety Plan is opgesteld, neem deze er dan regelmatig terug bij om te kijken of alle stappen nog up-to-date zijn.

Samen BackUp gebruiken

 • Bespreek samen of jullie BackUp willen gebruiken.
 • Installeer beiden de app en voeg elkaar toe onder ‘Mijn BackUps’. De ander kan je toestemming geven om items te mogen toesturen.
 • Items uit je BackUp Box kun je nu delen met de andere persoon.

Belangrijk

 • Verwacht niet teveel. Wees mild voor de ander maar ook voor jezelf.
 • Dring niet aan wanneer de persoon de app niet ziet zitten.
 • Misschien wil de persoon BackUp liever zelfstandig gebruiken. Dat is ok, maar dan is BackUp wellicht niet het beste middel om jouw steun over te brengen. Bespreek op welke manier dit voor de persoon wel zou kunnen.
 • Je wilt er graag zijn voor iemand, maar loopt hierin vast? Blijf er niet alleen mee zitten. De Zelfmoorldijn1813 is er om met je mee te denken.
Hand smartphone

Over BackUp

BackUp werd ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). De elementen in de app zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De app werd getest door zowel een experten- als gebruikersgroep en door beide groepen positief ontvangen. Middels een gebruikersonderzoek wordt het gebruik en de ervaringen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

BackUp is gratis en 100% vertrouwelijk. Gegevens worden enkel lokaal op het apparaat opgeslagen.

Je kan de wetenschappelijke publicatie hier terugvinden.