Ga verder naar de inhoud

Hoe kan ik een gesprek aangaan?

Door begripvol in te gaan op de gevoelens van wanhoop en hopeloosheid die bij de persoon leven, creëer je een gespreksklimaat waarin de persoon zijn verhaal van verdriet en pijn kwijt kan.

Durf open te praten over zelfdodingsgedachten en over het verlangen om te sterven. Zo kan je:

  • samen de ernst van de zelfdodingsdreiging inschatten
  • een goed en vertrouwelijk contact bekomen

De andere persoon kan dan weer een inzicht krijgen in zijn eigen situatie en zal zich beter begrepen voelen. Het is belangrijk om te onthouden dat een gesprek alleen al de drang om zichzelf iets aan te doen kan verminderen. Het is dus niet waar dat je er mensen mee op ideeën zou brengen.

Enkele handvatten

  • Herken signalen en neem ze serieus

‘Ik zou voor altijd willen slapen.’

‘Het hoeft allemaal niet meer.’

  • Praat erover

'Als je zegt dat het niet meer hoeft, bedoel je dan dat je liever dood zou zijn...?'

‘Ik hoor je zeggen dat je het leven beu bent, denk je soms ook aan zelfmoord?’

  • Luister begripvol

Blijf rustig en luister zonder te oordelen. Laat de persoon zijn of haar verhaal doen en toon begrip voor de gevoelens die hij of zij heeft.

“Ik krijg de indruk dat je je heel wanhopig voelt. Wat maakt dat je liever dood zou zijn?”

  • Houd contact

Sociale isolatie is een belangrijke risicofactor voor een zelfmoordpoging. Sociaal contact daarentegen heeft juist een grote beschermende werking. Hoe zeer iemand zich ook afsluit van de buitenwereld, de behoefte aan contact is menselijk en blijft steeds aanwezig.

  • Betrek de omgeving

Bouw een netwerk rondom de persoon waarover je je zorgen maakt. Op lange termijn is enkel een gesprek vaak onvoldoende om zelfdoding te voorkomen. Het is dan ook nuttig de omgeving van de persoon waarover je je zorgen maakt te sensibiliseren en zo een netwerk rond de persoon op te bouwen.

​Zo krijgt ook de achterliggende problematiek (situatie, persoonlijkheidsgebonden en psychiatrische factoren, ...) de nodige aandacht.

  • Zorg ook voor jezelf

Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terecht kan met je eigen vragen, je gevoelens van onmacht, ... . De Zelfmoordlijn 1813 staat ook voor jou klaar om je een luisterend oor te bieden en je vragen te beantwoorden.

Publicaties

De folder van de Zelfmoordlijn bevat tips over hoe je signalen van zelfmoordgedachten in je omgeving kan herkennen, en hoe je ermee kan omgaan.