Ga verder naar de inhoud

Welke groepstrainingen bestaan er?

Voor personen die worstelen met zelfmoordgedachten zijn amper specifieke behandelingen voorhanden. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) onderzocht twee groepstrainingen die zich specifiek richten op het omgaan met zelfmoordgedachten: een cognitieve training die gebaseerd is op mindfulness ('MBCT-S') en een training die focust op toekomstgericht denken en doelen stellen ('Toekomstgerichte training').

MBCT-S

De eerste training die onderzocht werd, 'MBCT-S', is gebaseerd op de reguliere op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie en werd door VLESP aangepast om het toepasbaar te maken voor suïcidale personen. Een belangrijk onderdeel vormt bijvoorbeeld het opmaken van een safety plan waarmee deelnemers stap voor stap geleerd wordt om een suïcidale crisis te herkennen en die crisis beter het hoofd te bieden. De focus tijdens de training ligt op het hier en nu zonder voortdurend te piekeren over het verleden of de toekomst. De training omvat 8 wekelijkse sessies van 2u (voor 6 à 10 deelnemers).

Toekomstgerichte Training

Ook de ‘Toekomstgerichte Training’ werd onderzocht, een groepstraining gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie en positieve psychologie. De focus ligt op het denken in mogelijkheden, het leren een beeld te vormen van wat wél zou kunnen in de toekomst door het opstellen van kleine persoonlijke doelen. Deze training werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd door VLESP aangepast voor gebruik in Vlaanderen. De training omvat 8 wekelijkse sessies van 2 uur (voor 6 à 10 deelnemers).

Paper TT

Studieresultaten

Het onderzoek in Vlaanderen, waaraan zo’n 100 mensen deelnamen, toonde aan dat de groepstrainingen een positief effect hadden bij personen met suïcidale gedachten. Personen die de trainingen volgden, rapporteerden zowel na de training als drie maanden nadien significant minder zelfmoordgedachten. Daarnaast bleek dat ze significant minder depressieve klachten ervaarden en zich minder hopeloos voelden. De trainers gaven aan dat de interventie zeer waardevol was en veel betekende voor de deelnemers persoonlijk.

Koffie

De training was voor mij eerst een verschrikkelijke stap om te zetten. Toegeven dat ik met de gedachten zit. Maar het was de eerste keer sinds lang dat ik me veilig voelde en me niet moet schamen voor mijn gedachten. Ik kon/mocht en durfde er ZIJN zonder eigenlijk te zeggen wie ik ben. Heel veel bagage meegekregen om mee aan de slag te gaan.

Deelnemer Toekomstgerichte Training

Trainer worden

VLESP is op zoek naar trainers die deze interventies in de praktijk kunnen brengen en organiseert hiervoor opleidingen.

Handen samen kring

Opleiding Toekomstgerichte Training

Criteria

Om Toekomstgerichte Trainer te kunnen worden en deel te nemen aan de opleiding gelden volgende criteria:

  • Min. 3 jaar klinische ervaring, bij voorkeur ervaring met suïcidale personen, bij voorkeur psychotherapie-opleiding
  • Min. 1 jaar ervaring met het geven van groepstherapie of het begeleiden van groepen

Praktisch

De opleiding bestaat uit twee vormingsdagen en wordt gegeven door twee trainers tav een kleine groep om zo voldoende interactie en leermogelijkheden te scheppen.

De prijs is afhankelijk van de modaliteit (online of live) en is steeds inclusief trainershandleiding, deelnemerswerkboek en twee intervisiemomenten.

Na het volgen van de opleiding ontvang je een certificaat en ben je gecertificeerd trainer.

Data opleiding

  • Dinsdag 7 en donderdag 16 mei 2024 (UZ Gent) - inschrijven

Interesse om een volgende opleiding te volgen of wens je graag bijkomende info? Hou deze webpagina in de gaten of stuur ons gerust een mail.

Intervisie

Na de opleiding is het de bedoeling dat je de training in de praktijk kan organiseren (binnen het centrum of de regio waarin je werkzaam bent als hulpverlener). Om je hierin te ondersteunen moedigen we het volgen van intervisie sterk aan.

Schrijf je in voor de intervisie op 6 februari 2024 van 14u-16u - VOLZET

Inschrijven voor intervisie is enkel mogelijk indien je in het verleden reeds de opleiding Toekomstgerichte Training hebt gevolgd.

Man laptop studeren

Opleiding MBCT-S

Om MBCT-S trainer te kunnen worden is het belangrijk dat je reeds een opleiding tot mindfulness trainer gevolgd hebt en dat je minimum 3 jaar klinische ervaring hebt, bij voorkeur ervaring met suïcidale personen

Er bestaat een uitgebreide trainershandleiding, een MBCT-S werkboek voor deelnemers en audio bestanden van de MBCT-S meditaties.

Voorlopig staan geen nieuwe opleidingen MBCT-S gepland, maar indien je interesse hebt of bijkomende info wenst, stuur ons een mailtje!