Ga verder naar de inhoud

Hoe kan ik nabestaanden na zelfdoding helpen?

De familie ondersteunen

Ga het gesprek aan met de nabestaanden.

Het is ten zeerste aan te raden om als hulpverlener in contact te gaan met de nabestaande familieleden. Zij hebben behoefte aan het begrijpen van de oorzaak en aanleiding van de suïcide. Het zoeken naar antwoorden is dan ook essentieel voor de verwerking van de suïcide. Veel nabestaanden blijven achter met de vraag naar het waarom van de suïcide en wat hun rol daarin geweest is. Aanbevolen wordt om binnen de grenzen van het beroepsgeheim alle informatie te geven die kan helpen om de suïcide te kunnen begrijpen.

Als hulpverlener kan je een nabestaande ook helpen door het rouwen te normaliseren. Geef aan dat iedereen anders rouwt en dat de duur ervan verschilt van persoon tot persoon. Verwijs hen door naar hulp- en ondersteuningsmogelijkheden zoals lotgenotencontact. Alle nodige informatie en doorverwijzingsmogelijkheden voor de naaste familieleden vind je terug in de ‘Gids na Zelfdoding’.

Twee handen

Mogelijke manieren om nabestaande te ondersteunen als betrokken hulpverlener

  • Neem contact op en ga het gesprek aan
  • Woon de uitvaart bij of stuur een ondersteunend kaartje
  • Laat ook in de toekomst nog iets van je horen (bv. 1 jaar na het overlijden, herdenkingsmomenten,...)
  • Zorg goed voor jezelf! Vraag ondersteuning en wees je bewust van de persoonlijke en professionele impact na het verlies van een cliënt of patiënt.
  • Verwijs door naar lotgenotencontact, dit is de meest evidence-based methodiek.
  • Let op voor gecompliceerde rouw (te diagnosticeren met een RVL na min. 6 maanden) en verwijs door naar gespecialiseerde hulpverleners met kennis over traumatische en gecompliceerde rouw na zelfdoding.
  • Gebruik geen algemene, mogelijks romantiserende, rouwmethodieken en uitspraken zoals 'X is nu vrij van alle pijn.'
Groepsgesprek

Verwijs door naar Werkgroep Verder na Zelfdoding

In Vlaanderen is Werkgroep Verder na Zelfdoding (deelwerking van het VLESP) verantwoordelijk voor de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. Zij geven advies & vormingen, organiseren online & offline lotgenotencontact (door praatgroepen, chatsessies, een forum en face-to-face activiteiten) en psychoeducatie voor de doelgroep.

Meer info, een specifieke vraag of advies op maat nodig? Mail coördinator Lore Vonck. Deze organisatie is er ook voor alle vragen van derden, hulpverleners en andere professionals over postventie & rouwen na zelfdoding.

Cover gids WGV

Geef een 'Gids na Zelfdoding' mee

'Gids na zelfdoding, praktische en administratieve informatie voor nabestaanden na zelfdoding' is een hulp- en steunmiddel na een zelfdoding van een naaste, gecreëerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding. De nabestaande vindt hier alle nodige informatie over de eerste praktische regelingen, administratieve formaliteiten, het rouwproces na zelfdoding en gepaste hulpverleningsadressen.

Koffie

"Wanneer ik een cliënt verlies aan zelfdoding, bied ik de nabestaanden steeds enkele gratis gesprekken aan in ons ziekenhuis. Sommige van hun komen nog steeds bij mij op gesprek. Eerst bespreken we de zelfdoding en onze gevoelens hierbij en dan gaan we verder in op het rouwproces. Daarnaast verwijs ik altijd door naar de praatgroepen en de online chat van Werkgroep Verder, ter extra ondersteuning."

Psychiater K.T.

Aankomende lezingen en vormingen

Vorming op maat - Rouwen op de werkvloer

Georganiseerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding

Vorming op maat - Slechtnieuwsmelding en eerste opvang na zelfdoding

Georganiseerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding

Vorming op maat - Therapeutische interventies bij rouwen na zelfdoding

Georganiseerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding

Vorming op maat - Hulpverlener als nabestaande

Georganiseerd door Werkgroep Verder na Zelfdoding