Richtlijnen suïcidepreventie

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Om hulpverleners te ondersteunen bij de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag werd een suïcidepreventierichtlijn voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg ontwikkeld. Deze richtlijn bevat evidence-based aanbevelingen voor de opvang en zorg voor suïcidale personen en hun omgeving.

Thema’s die aan bod komen in de richtlijn zijn:

Ter ondersteuning van de richtlijn werd een e-learningwebsite ontwikkeld, Suïcidepreventie-reflex. De belangrijkste aanbevelingen en richtlijnen kunnen via deze website op basis van e-learningmodules en praktijkoefeningen ingeoefend worden. Deze e-learningwebsite is gratis toegankelijk voor iedereen en komt in aanmerking voor accreditering door het RIZIV.

Bekijk hier het introductiefilmpje van de website:

Meer info: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

De volledige richtlijn is gratis te downloaden op de website SP-reflex of kan je in boekvorm bestellen via deze link. Er is ook een samenvatting van de richtlijn die je gratis kan downloaden of bestellen.

top

Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Deze leidraad biedt aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatieuitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

De leidraad bestaat uit volgende onderdelen:

  • Wat zijn kritische momenten in de zorg voor suïcidale personen?
  • Wat zijn mogelijke taken van de verschillende betrokken professionelen? 
  • Welke tools en praktijkvoorbeelden zijn voorhanden?
  • Hoe ontwikkel en implementeer je netwerken en strategieën?

© Zelfmoord1813 - disclaimer