Richtlijn suïcidepreventie

Om hulpverleners te ondersteunen bij de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag werd een suïcidepreventierichtlijn voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg ontwikkeld. Deze richtlijn bevat evidence-based aanbevelingen voor de opvang en zorg voor suïcidale personen en hun omgeving.

Thema’s die aan bod komen in de richtlijn zijn:

Ter ondersteuning van de richtlijn werd een e-learningwebsite ontwikkeld, Suïcidepreventie-reflex. De belangrijkste aanbevelingen en richtlijnen kunnen via deze website op basis van e-learningmodules en praktijkoefeningen ingeoefend worden. Deze e-learningwebsite is gratis toegankelijk voor iedereen en komt in aanmerking voor accreditering door het RIZIV.

Bekijk hier het introductiefilmpje van de website:

Meer info: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

De richtlijn is gratis te downloaden via SP-reflex. Er is ook een samenvatting van de richtlijn die je hier kan downloaden of bestellen. De volledige richtlijn is ook in boekvorm verkrijgbaar en kan besteld worden via deze link.

© Zelfmoord1813 - disclaimer