Ga verder naar de inhoud

Wat kan ik doen na een suïcidepoging in mijn organisatie?

Hier kan je meer informatie vinden over wat je als organisatie kan doen wanneer je geconfronteerd wordt met een suïcidepoging.

Strohalm

Het meemaken van een poging van een collega, leerling, lid van je organisatie... is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de persoon die de poging heeft ondernomen, als voor jezelf als getuige of naast betrokkene, als voor andere betrokkenen in je organisatie.

Zorg voor jezelf

Mogelijks ben je onder de indruk van wat er zich heeft afgespeeld, loop je met vele vragen rond en/of weet je niet goed waar je zelf terecht kan. Wees je bewust van de impact van deze gebeurtenis en zoek tijdig hulp voor jezelf. Neem zeker eens een kijkje op de pagina "Waar kan ik professionele hulp vinden?".

Bloem ondersteunen

Contact behouden tijdens afwezigheid

Na een suïcidepoging van je collega, leerling, lid van je organisatie… zal deze mogelijks een tijd afwezig zijn voor medische en emotionele zorg. Tijdens deze afwezigheid is het aangewezen om toch enige vorm van contact te behouden. De aard en frequentie van dit contact zullen afhangen van de individuele nood en context. Stem met de persoon af hoe dit contact vormgegeven kan worden en maak duidelijke afspraken.

Zorg voor (kwetsbare) leden van je organisatie

Na een incident wordt bekeken wie intern op de hoogte gebracht moet worden en wie welke informatie nodig heeft. Indien andere leden van je organisatie aangedaan zijn door het gebeuren, is het belangrijk om hen op te vangen. Dit kan best ook reeds van tevoren concreet uitgewerkt zijn in een beleid. Bekijk hoe je dit vorm kan geven en zorg dat je aansluit bij de noden van je personeel/leerlingen/leden. Er kan bijvoorbeeld samengewerkt worden met een hulpverlener in de buurt, waar zij terecht kunnen.

Terugkeer naar de organisatie

Ga met de persoon in gesprek over diens terugkeer. Hoe ziet de persoon dit verlopen? Sta stil bij en investeer in verbinding met de andere leden van je organisatie. Ga samen op zoek naar een match tussen de noden van de persoon die terugkeert na een suïcidepoging en de noden van de andere leden. Maak ruimte voor verbinding en communicatie. Dit kan eventueel via een groepsgesprek.

Met iemand spreken over zijn zelfmoordgedachten vergroot de kans niet op een herhaalde zelfmoordpoging, integendeel. Het verkleint de kans op een nieuwe poging.

Suïcidepreventiebeleid

Wil je meer weten als organisatie wat je kan doen na een suïcidepoging van een collega, leerling, lid,…? Welke stappen moet je zetten? Wie moet allemaal betrokken worden? Hoe vang je betrokkenen op? Hoe bereid je de terugkeer van een persoon die een poging ondernomen heeft voor? Op deze en veel andere vragen kan een suïcidepreventiewerker uit jouw regio helpen een antwoord te zoeken op maat van jouw organisatie.

Suïcidepreventiebeleid in specifieke contexten

Suïcidepreventiebeleid in het onderwijs

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid binnen jouw onderwijsinstelling.

Suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk.

Suïcidepreventiebeleid in de ouderensector

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in de ouderensector.

Suïcidepreventiebeleid op de werkvloer

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid op de werkvloer.

Suïcidepreventiebeleid in het ziekenhuis

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in jouw ziekenhuis.

Wat kan ik als collega of klasgenoot doen?

Wat je zelf kan doen als individu voor je collega/ klasgenoot/ ploegmaat lees je op "Wat doen na een poging". Hier vindt je tips om met elkaar te praten en wat je kan doen indien de zelfmoorddreiging terug is.

Daarnaast is er veel info te vinden in de Gids voor Naasten. Deze gids bevat informatie voor mensen uit de omgeving van iemand die een suïcidepoging ondernomen heeft. Zowel rond hoe je omgaat met de persoon die een poging gedaan heeft als hoe je daarbij voor jezelf kan zorgen en wat je kan verwachten tijdens/na een eventuele ziekenhuisopname.

Deze online tools en apps kunnen jou en je naaste helpen

On Track Again

De webpagina On Track Again helpt jongeren opnieuw op weg na een zelfmoordpoging.

Forum

Het forum is een veilige plek om in gesprek te gaan met lotgenoten over zelfmoordgedachten. Het is geen crisishulp.

Professionele hulp vinden

Je voelt je niet goed in je vel en vreest dat je er zelf niet uit zal geraken? Verschillende mensen staan klaar om te luisteren en samen mogelijkheden te verkennen.

Aankomende lezingen en vormingen

30 mei, 6 en 20 juni 2024 - Suïcidepreventie bij volwassenen (3 dagen) – Brussel

30 mei en 6 juni en 20 juni 2024
Georganiseerd door CGG-SP Brussel

4 juni 2024 - Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk - Brussel

4 juni 2024
Georganiseerd door CGG-SP Brussel

Volzet 6 juni 2024 - Langdurige suïcidaliteit - West-Vlaanderen

6 juni 2024
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

12 juni 2024 - Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk - Brussel

12 juni 2024
Georganiseerd door CGG-SP Brussel