Ga verder naar de inhoud

Jeugdwerk

Hoe kan je werk maken van suïcidepreventie in het jeugdwerk?

Question mark 463497 1920

Waarom?

Het jeugdwerk in Vlaanderen heeft heel wat te bieden aan onze jongeren: uitdagende activiteiten, boeiende sociale interacties, intensieve kamp belevingen, … Daarnaast kan jeugdwerk een rustpunt betekenen voor heel wat jongeren. Belangrijk, want jongeren worden in onze maatschappij geconfronteerd met heel wat uitdagingen: voldoen aan verwachtingen, presteren op school, eventuele moeilijkheden thuis, een laag zelfbeeld... Dit kan ervoor zorgen dat jongeren het psychisch moeilijk krijgen. Sommige jongeren worstelen met depressieve gevoelens en worstelen met de gedachte aan zelfdoding.

Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren, ook in het jeugdwerk. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrijetijdscontext kan het jeugdwerk een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie.

Wat?

Een suïcidepreventiedraaiboek tracht concrete antwoorden te formuleren op vragen m.b.t. zelfdoding:

 • Kan ik zien dat een jongere kampt met zelfmoordgedachten?
 • Een jongere doet een zelfmoordpoging. Hoe reageren we hierop wanneer deze jongere een eerste keer terug deelneemt aan de activiteiten?
 • Eén van de leden uit onze organisatie stapte uit het leven. Hoe gaan we hiermee om binnen onze jeugdwerkorganisatie?
 • Wat kunnen we als jeugdorganisatie zelf opnemen binnen suïcidepreventie? Welke ondersteunende diensten zijn voor ons beschikbaar?
Infofiches jeugdwerk

Zelfmoord in het jeugdwerk. Infofiches ter preventie

Deze infofiches helpen je op weg wanneer je in aanraking komt met het thema zelfmoord in je jeugdwerkorganisatie.

Dit kan op verschillende manieren: een jongere spreekt je aan over zijn of haar zelfmoordgedachten, je merkt dat één van je deelnemers of medebegeleiders zich niet goed voelt en je maakt je zorgen, iemand uit je groep onderneemt een zelfmoordpoging, op kamp word je onverwacht geconfronteerd met een deelnemer die aan zelfmoord denkt, één van je medebegeleiders stapt uit het leven, …

Je kan tips en informatie over verschillende onderwerpen lezen, onderverdeeld in thematische fiches:

 • Signalen
 • Bespreekbaar maken
 • Doorverwijzen en omgeving erbij betrekken
 • Waar kan ik terecht?
 • Crisissituaties
 • Op kamp, cursus, …
 • Na een zelfmoordpoging
 • Na een overlijden

Met vragen over deze fiches kan je terecht bij Mercedes Wolters van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Ondersteuning en vorming?

Wil je als jeugdwerkorganisatie een suïcidepreventiebeleid opmaken? Dan kan je bij ons, de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) terecht! Ook voor vormingen suïcidepreventie kan je op ons beroep doen.