Ga verder naar de inhoud

Ouderensector

Hoe kan je werk maken van suïcidepreventie in de ouderensector?

Question mark 463497 1920

Waarom?

De suïcidecijfers spreken voor zich. De ouderenpopulatie is een kwetsbare groep wat betreft suïcidaliteit. Mannen vanaf 75 jaar hebben het grootste risico om te overlijden door zelfdoding.

Elke organisatie binnen de ouderenzorg kan geconfronteerd worden met één of andere vorm van suïcidaliteit - gaande van gedachten, over plannen, tot suïcide(pogingen). Mantelzorgers, hulpverleners, zorgkundigen, verpleegkundigen, ... kunnen de gedrags- en stemmingsveranderingen opmerken. Het is dan ook belangrijk dat je als organisatie vooraf nadenkt over hoe je zal reageren als er een confrontatie is met het thema suïcidaliteit.

Een suïcidepreventiebeleid biedt concrete handvatten in het omgaan met suïcidaliteit. Daarnaast zorgt het voor een duidelijk kader voor elke medewerker en draagt het bij tot een kennistoename en attitudeverandering met betrekking tot het thema.

Adobe Stock 390431231

Suïcidepreventie bij ouderen: Praktijkadviezen voor zorg- en hulpverleners

Ouderen zijn een risicogroep met betrekking tot zelfdoding. Bovendien worden depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten bij deze doelgroep minder herkend omdat ze vaak toegeschreven worden aan de leeftijd. Om zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en behandelen van zelfmoordgedachten bij ouderen, ontwikkelde VLESP praktijkadviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag bij ouderen. Volgende thema's komen hierin aan bod:

  • Cijfers, factoren en basisprincipes
  • Hoe zelfmoordgedachten herkennen en bespreken?
  • Welke interventies zijn aangewezen?
  • Mogelijkheden voor preventie
  • Beleidsadvies

De praktijkadviezen zijn gratis te downloaden en er werd ook een e-learningmodule gemaakt, de SP-Reflex, die gratis toegankelijk is.

Ondersteuning en vorming?

Vanuit de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) bieden we ondersteuning bij de opmaak van een suïcidepreventiebeleid op maat van jouw organisatie.

Ook voor vormingen suïcidepreventie kan je op ons beroep doen. Deze vormingen zijn afgestemd op de richtlijn met praktijkadviezen over suïcidepreventie bij ouderen voor zorg- en hulpverleners.