Speak up, Speak out - West-Vlaamse CGG winnen Rode Neuzenprijs

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Onlangs kregen de West-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) samen met de Suïcidepreventiewerking van de CGG goed nieuws. De projectaanvraag die ze indienden bij het Rode Neuzenfonds werd goedgekeurd

Het project heet ‘Speak up, speak out’ en is gebaseerd op het Europees Onderzoeksproject ‘Seyle’, dat gericht is op vroegdetectie-en interventie van psychische problemen bij jongeren. 

‘Speak up, Speak out’ heeft als doelgroep leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs en bestaat uit 3 onderdelen

  • Interactieve workshops voor de leerlingen om alertheid op het eigen welbevinden en dat van anderen te stimuleren en communicatie met volwassenen en hulpverlening te promoten. 
  • Screening bij iedere leerling om psychische problemen, kwetsbaarheden en moeilijkheden vroegtijdig op te sporen  en proactief hulp aan te bieden. 
  • Training voor sleutelfiguren (zoals leerkrachten, leerlingenbegeleiders,...)  binnen de desbetreffende school rond signaaldetectie van suïcidaliteit en het bespreekbaar maken van suïcidegedachten. 

Het project gaat komend schooljaar van start met een pilootversie binnen de 3de graad secundair onderwijs van de Ieperse scholen. Daarna wordt het project geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer