Persbericht: Nieuwe app BackUp richt zich op mensen met zelfmoordgedachten en hun omgeving

PERSBERICHT 9 SEPTEMBER 2015

BackUp: nieuwe app richt zich op mensen met zelfmoordgedachten en hun omgeving

 

10 september is de internationale werelddag suïcidepreventie. Overal ter wereld wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding, ook in Vlaanderen. Een loopevent waar alle deelnemers samen minstens 1813 kilometer lopen en de lancering van de app BackUp zijn de blikvangers onder de activiteiten die dit jaar georganiseerd worden.

 

Samen lopen voor de preventie van zelfdoding

Aan de vooravond van de werelddag wordt vanuit het platform www.zelfmoord1813.be een loopevent georganiseerd. Doel van dit event is dat alle lopers samen minstens 1813 kilometer lopen om zo aandacht te vragen voor de preventie van zelfdoding. Iedereen kan deelnemen aan het loopevent.

Prof. Dr. Gwendolyn Portzky (Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie, VLESP): “Naar aanleiding van de werelddag willen we ook vanuit Vlaanderen zoveel mogelijk mensen bewust maken dat er mogelijkheden zijn om zelfdoding te voorkomen en dat iedereen kan helpen. We hopen met een grote groep lopers aan te tonen dat deze problematiek in Vlaanderen ter harte wordt genomen.”

Het is de bedoeling om positieve aandacht te vragen en aan te geven dat er preventiemogelijkheden bestaan. Het digitiale platform Zelfmoord1813 is één van de pijlers ter preventie van zelfdoding in Vlaanderen. Prof. Dr. Gwendolyn Portzky: “Zelfmoord1813 bestaat nu ruim een jaar en ruim 127.000 mensen bezochten de website. We merken dat heel wat mensen de weg vinden naar de website, vooral naar de pagina’s voor mensen die hulp zoeken voor zichzelf en de Zelfmoordlijn 1813. Ook nabestaanden maken gebruik van de hulplijn en de website. En de website is er ook voor hulpverleners en professionals die willen werken rond de preventie van zelfdoding. Dit willen we vandaag extra onder de aandacht brengen.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Een zelfdoding treft een samenleving recht in het hart. Het verplicht ons om stil te staan bij hoe we in onze samenleving met mekaar omgaan en hoe we als beleid actie kunnen ondernemen om het aantal zelfdodingen verder te doen dalen. De ontwikkeling van een instrument als BackUp is zo’n actie en past binnen de verdere uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie dat loopt tot 2020. Ik juich de lopers van vandaag toe omdat zij nogmaals sterk de aandacht op de preventie van zelfdoding vestigen.”

Meer info over het loopevent aan de Gentse watersportbaan vind je op www.zelfmoord1813.be/blog/loop-mee-voor-werelddag-suicidepreventie

 

BackUp, een app voor mensen met zelfdodingsgedachten en hun omgeving

Een nieuw initiatief dat op deze werelddag wordt gelanceerd, is de app BackUp. BackUp biedt een aantal tools voor mensen met zelfmoordgedachten. Daarnaast richt de app zich expliciet op de omgeving van mensen die (mogelijk) aan zelfdoding denken. De applicatie geeft je tips hoe signalen te herkennen, hoe het gesprek aan te gaan… met de mogelijkheid om hoopvolle zaken te delen om zo anderen te ondersteunen.

“Het luik voor mensen met zelfdodingsgedachten bestaat uit 4 onderdelen”, verduidelijkt Kirsten Pauwels van het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), “Ten eerste is er de mogelijkheid om snel in contact te komen met je belangrijkste contactpersonen, ook wel BackUps genoemd, als het moeilijk gaat. Ten tweede zijn er BackUpkaarten die je helpen herkennen wanneer het mis gaat en hoe je rustiger kan worden. Het derde onderdeel is de BackUpbox. Hier voeg je je eigen hoopvolle momenten, muziek, foto’s … toe. Ten slotte kan je met de app een safety plan maken die je helpt crisismomenten door te komen.”

De onderdelen van de app werden niet lukraak gekozen, maar zijn wetenschappelijk onderbouwd. De app werd voorafgaand uitgebreid getest door zowel experten op het vlak van de preventie van zelfdoding als door mensen met zelfdodingsgedachten, die de app gedurende een week konden testen. Mensen die de app hebben getest formuleren het als volgt:

"Als ik echt in een crisis zit, is een hulpverlener bellen voor mij persoonlijk een te hoge drempel. Misschien kan de app hier van betekenis zijn."

"Bedankt om deze app te ontwikkelen, ik heb er de afgelopen week veel aan gehad."

Kirsten Pauwels: “BackUp is geen vervanging voor hulpverlening. Wel is het een extra tool die mensen kan helpen crisismomenten te overbruggen en die aanmoedigt om over zelfdodingsgedachten te praten. Zo kan de stap naar hulpverlening kleiner worden gemaakt. De app herinnert je aan de dingen en mensen die je er terug bovenop kunnen helpen. We zien het als een extra aanbod binnen Zelfmoord1813, naast de informatie, de Zelfmoordlijn 1813, de online module Think Life en de app voor jonge suïcidepogers ‘On track again’ die er al waren. Ook de komende jaren zal het digitale platform verder uitgebouwd worden.”

De app werd ontwikkeld voor iOs en Android en is gratis te downloaden. Meer informatie: www.zelfmoord1813.be/backup

 

Zelf meewerken aan de preventie van zelfdoding? Het kan!

De preventie van zelfdoding is een taak voor iedereen. Dit is de kernboodschap die VLESP, samen met de andere organisaties die betrokken zijn bij de preventie van zelfdoding[1] met de activiteiten n.a.v. de werelddag suïcidepreventie, wil uitdragen. De organisaties vragen dan ook extra aandacht voor volgende initiatieven:

  • VLESP blijft op zoek naar deelnemers aan de studie Think Life. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van een online zelfhulpcursus voor mensen met zelfmoordgedachten. Deelnemen? Of wens je meer info? Klik door naar thinklife.zelfmoord1813.be  
  • Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zoekt permanent vrijwilligers voor het beantwoorden van de Zelfmoordlijn 1813. Aanmelden kan via www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers
  • De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg organiseert op 10 september haar tweejaarlijkse workshopdag, waarbij hulpverleners uit tal van sectoren gesensibiliseerd en gevormd worden rond de preventie van zelfdoding.
  • Werkgroep Verder organiseert op 24 november haar jaarlijkse Dag van de Nabestaanden. Inschrijven kan nu al.

 

Meer informatie over onze activiteiten op www.zelfmoord1813.be.

 

Vragen?                                                                                    

Meer info over de werelddag suïcidepreventie, zelfdoding in Vlaanderen, de activiteiten en het beleid in Vlaanderen
Gwendolyn Portzky, Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie
0486/32 06 81gwendolyn.portzky@ugent.be

Meer info over BackUp, de nieuwe app voor mensen met zelfdodingsgedachten en hun omgeving
Kirsten Pauwels, Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie
0497/84 92 46kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be

Berichtgeving rond zelfdoding kan helpen om zelfdoding te voorkomen. Respecteer de mediarichtlijnen inzake zelfdoding. Meer informatie: www.zelfmoord1813.be/media
 

 

[1] Werkgroep Verder, Zorg voor Suïcidepogers, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent

© Zelfmoord1813 - disclaimer