Music for Life komt er weer aan!

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is ook dit jaar één van de goede doelen van Music for Life van Studio Brussel. Via het organiseren van acties, kan iedereen geld inzamelen ten voordele van een zelf gekozen goed doel. De apotheose van Music for Life vindt plaats tijdens de Warmste Week, de week voor kerst.

Inkomsten uit giften, schenkingen en acties zijn belangrijk voor onze organisatie. Het CPZ ontvangt voor haar basiswerking subsidies van de Vlaamse Overheid, maar heeft extra middelen nodig om meer gesprekken te kunnen beantwoorden aan de Zelfmoordlijn. We weten dat we jammer genoeg nog niet al onze oproepers meteen een gesprek kunnen geven, de verdere groei van de Zelfmoordlijn blijft ons streefdoel.

In 2017 werden heel wat acties opgezet ten voordele van het CPZ en de Zelfmoordlijn. We hebben ervoor gekozen om met dit bedrag de volgende zaken te realiseren:

  • Sinds maart 2018 werd de Zelfmoordlijn uitgebreid met een forum. Via een pilootproject onderzocht het CPZ of en hoe een forum een veilige en zinvolle uitbreiding kan zijn van onze hulpverlening via chat, e-mail en telefoon. Een forum geeft mensen die aan zelfmoord denken de kans om op een heel laagdrempelige manier te uiten waarmee ze worstelen, of om te lezen hoe anderen met hun zelfmoordgedachten zijn omgegaan. De technische uitwerking van het forum is momenteel in uitvoer,  zodat het forum tegen eind 2018 een volwaardig onderdeel van de laagdrempelige hulp van de Zelfmoordlijn vormt.
  • Elk jaar leidt het CPZ in het voor- en najaar nieuwe vrijwilligers op. Verspreid over verschillende locaties in Vlaanderen, werden 10 groepen opgeleid. Twee opleidingsgroepen hebben we georganiseerd met de steun van Music for Life.
  • De chatdienst van de Zelfmoordlijn was qua look en feel toe aan vernieuwing. Met de steun van Music for Life nemen we vanaf eind 2018 - begin 2019 nieuwe chatsoftware in gebruik,die voldoet aan de hedendaagse verwachtingen van zowel de gebruikers als de vrijwilligers die de gesprekken voeren.
  • Gezien de intensieve taak die Zelfmoordlijn-vrijwilligers op zich nemen, is permanente ondersteuning een must. We kozen ervoor om extra personeelstijd in te zetten voor de dagelijkse opvolging en ondersteuning van de vrijwilligers.

Wil je een actie registreren ten voordele van de Zelfmoordlijn? Je vindt alle info hier.

© Zelfmoord1813 - disclaimer