Jaarverslag 2019 van het CPZ nu beschikbaar

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Traditiegetrouw publiceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding begin april haar jaarverslag. De meest recente editie van 2019 is nu beschikbaar.

Naast het feit dat 2019 in het teken stond van het 40-jarig bestaan van het CPZ en De Zelfmoordlijn werd ook vol ingezet op de vermaatschappelijking van de preventie van zelfdoding: het aanleren en meegeven van informatie, kennis en praktijkervaring aan iedereen in de samenleving, zodat elk individu in onze samenleving zich in staat voelt om zelf een rol te spelen in de preventie van zelfdoding.

De vermaatschappelijking van de preventie van zelfdoding wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht:

1. Suïcidepreventie door vrijwilligers

De Zelfmoordlijn wordt beantwoord door – op dit moment – 202 vrijwilligers. In 2019 voerden zij 18.452 gesprekken via telefoon, chat en e-mail. Dit is een stijging met 30% t.o.v. 2018. 11.291 oproepen werden doorgeschakeld naar de vrijwilligers van Tele-Onthaal (+14% t.o.v. 2018). De nood aan een gesprek over zelfdoding blijft duidelijk stijgen. De suïcidaliteit van de oproepers is hoog: ruim een derde van de oproepers ondernam al één of meerdere suïcidepogingen, bij 1 oproep op 20 staat de oproeper op het ogenblik van het gesprek op het punt een poging te ondernemen.

2. Suïcidepreventie door het aanleren van levensreddende vaardigheden aan toekomstige professionals

Het tweede jaar op rij gaf het CPZ intensieve trainingen ‘crisisgespreksvoering met suïcidale personen’ aan studenten psychologie en toegepaste psychologie en dit binnen hun opleiding. Hier bovenop liep een tiental stagiaires stage bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Door deze samenwerking met het hoger onderwijs breidt het CPZ niet alleen de capaciteit van de Zelfmoordlijn uit, het zorgt er ook voor dat deze professionelen in spé vol vertrouwen en met kennis van zaken het gesprek kunnen aangaan met mensen met zelfmoordgedachten, en over de vaardigheden beschikken om preventief te handelen als dit nodig is.

3. Suïcidepreventie door het vormen en sensibiliseren van het brede publiek

Ook de vormingen van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding draaiden in 2019 op volle toeren. 1.551 mensen werden gevormd in het herkennen van signalen van suïcidaliteit en het gepast reageren op deze signalen. Door het volgen van deze vormingen krijgen de deelnemers een aantal cruciale handvatten aangereikt om zelf de eerste stap te zetten bij het voorkomen van zelfdoding in hun eigen omgeving, op het werk, bij hun cliënteel.

4. Suïcidepreventie door het opzetten van acties en werven van fondsen

Steeds meer mensen delen hun eigen ervaring rond zelfmoord, nadat ze iemand verloren of zelf door een periode met zelfmoordgedachten gingen. Geregeld wordt deze ervaring omgezet in een actie, een benefiet, een collecte, … niet alleen zorgen deze acties ervoor dat het CPZ over meer middelen beschikt om gesprekken te voeren aan de Zelfmoordlijn, deze getuigenissen zorgen ook voor een betere bespreekbaarheid van zelfdoding en kunnen mensen die zelf aan zelfmoord denken, helpen om de stap te zetten naar hulp.

Het CPZ blikt terug op een geslaagd 2019. De ambitie blijft echter groot: in 2020 willen wij er opnieuw zijn voor zoveel mogelijk mensen met zelfmoordgedachten, meer gesprekken bieden, meer mensen opleiden, … Zo hopen wij verder ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van het aantal zelfdodingen in Vlaanderen.

Lees het volledige jaarverslag hier.

© Zelfmoord1813 - disclaimer