'13 Reasons Why': hoe jongeren ondersteunen?

De televisiereeks '13 Reasons Why' op Netflix doet heel wat stof opwaaien. Verschillende media pikten het op en de suïcidepreventie-organisaties krijgen heel wat vragen over het programma en de mogelijke impact ervan.

De reeks gaat over een 16-jarig meisje dat zelfmoord pleegt en voor 13 personen die daar volgens haar mee schuld aan hebben een boodschap heeft achtergelaten. De zelfdoding van het meisje wordt zeer expliciet in beeld gebracht, de zelfdoding wordt voorgesteld als de enige mogelijke uitweg en de situatie wordt erg herkenbaar weergegeven. Dit kan het gevaar op copycat- of kopieergedrag bij mensen die het zelf moeilijk hebben vergroten. Vooral voor jongeren die zelf aan zelfmoord denken en zich identificeren met het hoofdpersonage kan het bekijken van de serie een risico inhouden.

Tips voor jongeren

 • Als je de reeks bekijkt, overweeg of je dit samen met je ouders of een volwassene wil doen. 
 • Mocht je je bij het bekijken van de reeks hopeloos of depressief voelen, of zelf aan zelfmoord denken, spreek hier dan over met je ouders, een leerkracht, of een andere volwassene. Je kan ook steeds terecht bij de Zelfmoordlijn.
 • Weet dat zelfmoord voorkomen kan worden, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt.

Tips voor ouders

 • Bespreek open met je kinderen of ze de reeks hebben gezien en wat dit met hen doet. Stel voor om samen naar de reeks te kijken indien de jongere deze wil zien.
 • Probeer zo open mogelijk en niet-beoordelend te luisteren naar de opmerkingen en eventuele zorgen die de jongere aanhaalt.  Spreek open over de impact die de serie op de jongere heeft.
 • Maak je je zorgen dat je kind zelf aan zelfmoord denkt? Probeer hierover het gesprek aan te gaan en vraag hierbij expliciet naar zelfmoordgedachten.
 • Ouders die naar aanleiding van de reeks over het thema zelfmoord willen praten met hun kinderen, vinden op deze pagina handvaten bij het aangaan van een gesprek hierover.

Tips voor leerkrachten en scholen

 • Er wordt niet aangeraden om de reeks in schoolverband te bekijken. Toch kan de reeks een aanleiding zijn om moeilijke en gevoelige thema's (zoals pesten, seksueel msibruik, ...) en de manier waarop jongeren hiermee omgaan te bespreken.
 • Merk je dat de reeks leeft onder de jongeren en dat er naar gekeken wordt, dan is een klasgesprek rond de beleving van de reeks, wat je kan doen als je het moeilijk hebt, hoe zorg te dragen voor elkaar, ... aan te raden.
 • Luister naar de jongeren, hun zorgen en bedenkingen. Wees bereid om hulp aan te bieden. Probeer hierbij een open en niet-veroordelende houding aan te nemen.
 • Geef aan dat (vertrouwens)leerkrachten en andere schoolmedewerkers wel bereid zijn om hulp aan te bieden en in gesprek te gaan, dit in tegenstelling tot het beeld dat geschetst wordt in de reeks, waarbij de 'counselor' van de school op verschillende momenten tekort schiet en het gesprek niet aangaat wanneer leerlingen bij hem komen met hun zorgen.
 • Wees alert voor signalen van suïcidaliteit. U vindt hier informatie over hoe een gesprek aan te gaan over zelfmoord en hoe het suïciderisico inschatten

 

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer