Ga verder naar de inhoud

Hoe kan ik bijdragen aan de Werelddag Suïcidepreventie?

Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, wordt elk jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. In Vlaanderen organiseren we vanuit Zelfmoord1813 tal van acties op en in aanloop naar de Werelddag.

In 2021 stonden verschillende acties centraal die iedereen opriepen om:

  1. Betrokkenheid te tonen via de Pinactie, de ‘Light a candle’ actie, steunen van de Zelfmoordlijn.
  2. Goed voor jezelf en elkaar te zorgen. Daartoe lanceren we onze vernieuwde BackUp app en organiseren we tal van webinars.
  3. Zorgzaam te communiceren, aan de hand van onze mediarichtlijnen en tips voor sociale media.
Pins werelddag 2021

1) Toon je betrokkenheid

Pins om te sensibiliseren en zelfmoord bespreekbaar te maken

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) lanceerden in 2021 samen een actie waarbij ze zoveel mogelijk organisaties en mensen opriepen om op de Werelddag een pin te dragen (en foto's ervan te delen) om te tonen dat ze preventie van zelfdoding belangrijk vinden. De oranje-gele pin is het internationale symbool voor suïcidepreventie en wordt op 10 september zowel live als virtueel gedragen. Je kon ook een pin toevoegen aan je profielfoto op Facebook.

Kaars en hart van boek

Light a candle

Wereldwijd werden op Werelddag Suïcidepreventie om 20u kaarsjes aangestoken om overleden dierbaren te gedenken, maar ook om mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun omgeving te steunen. Ook Werkgroep Verder na Zelfdoding nam in 2021 deel aan dit internationale initiatief.

Steun de Zelfmoordlijn

Naar jaarlijkse gewoonte deed het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 10 september ook een oproep om vrijwilliger te worden aan de Zelfmoordlijn. In 2021 ging deze rekruteringsoproep gepaard met een campagne om de Zelfmoordlijn ook financieel te steunen. Meer info op www.steundezelfmoordlijn.be

Benefietconcert Boho Strings

Op 10 september 2021 ging ook een benefietconcert door van het orkest Boho Strings, onder leiding van David Ramael in de Antwerpse Singel. Het concert werd georganiseerd ter nagedachtenis van Peter De Prins die in 2020 overleed door zelfdoding.
Zelf amateur pianist en lid van de Raad van Bestuur van Boho Strings liet Peter De Prins zijn sporen na. Na zijn dood initieerden zijn echtgenote Veronique Van de Steen, samen met LQ, Boho Strings en Xpair Communication het initiatief Be a H(e)aro om bedrijven te sensibiliseren over suïcidepreventie en om zelf een leidende rol te spelen om het taboe op zelfmoord op de werkvloer te doorbreken.
Voorafgaand aan het concert vond een rondetafelgesprek plaats over geestelijke gezondheid en suïcidepreventie met als bijzondere gast Dirk De Wachter. De opbrengst van dit dit benefietconcert ging integraal naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en het initiatief Be a He(a)ro.

Groep rugfoto

2) Zorg goed voor jezelf en elkaar

Goed zorg dragen voor jezelf en voor elkaar is een must wanneer jij of iemand in jouw omgeving geconfronteerd wordt met zelfmoord(gedachten). Als startpunt vind je hier onze Zelfhulp en advies, onze tips over Ik ben bezorgd om iemand en onze tips voor nabestaanden.

Om je verder op weg te zetten lanceerden we in het kader van de Werelddag een gloednieuwe versie van onze mobiele app BackUp en organiseerden we tal van webinars. Ook hebben we onze playlist met hoopvolle muziek #HopeBeats nog eens in de kijker gezet.

Hand smartphone

3) Communiceer zorgzaam via (sociale) media

Werelddag Suïcidepreventie kan in de media een goede aanleiding vormen om aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding. Dit kan door te berichten over één van onze acties of door een breder artikel/post over preventie van zelfdoding in Vlaanderen te brengen (cijfers en achtergrondformatie vind je hier). Ook het brengen van positieve en hoopvolle getuigenissen over wat mensen helpt is waardevol. Een zorgvuldige berichtgeving over zelfmoord is daarbij van levensbelang. Volg daarom steeds onze richtlijnen voor journalisten en onze tips voor sociale mediagebruikers. Vragen of advies nodig? Het VLESP helpt je graag verder.