Ga verder naar de inhoud

Suïcidepreventiebeleid in het onderwijs

Wat is een suïcidepreventiebeleid en hoe stel je het op? Op deze pagina vind je info over het waarom, wat en hoe van een suïcidepreventiebeleid in jouw onderwijsinstelling.

Question mark 463497 1920

Waarom?

Zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen komen vrij frequent voor bij jongeren. Meer informatie over feiten en cijfers over suïcidaliteit bij jongeren lees je in deze "Factsheet zelfmoord bij jongeren". Het is dus zeer waarschijnlijk dat je als school, hogeschool of universiteit hiermee te maken krijgt.

Geconfronteerd worden met suïcidaliteit binnen jouw onderwijsinstelling is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Op zo'n moment helpt het om te kunnen terugvallen op een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid dat duidelijk aangeeft hoe je best reageert, communiceert en hulp biedt. Bovendien kan een dergelijk preventiebeleid ervoor zorgen dat je reeds bij de eerste signalen van suïcidaliteit kan ingrijpen om dergelijke situaties op een zorgzame en professionele manier aan te pakken.

Wat is het?

Zelfmoordpreventie in het onderwijs gaat verder dan sensibiliseren of een campagne op poten zetten. Het is essentieel om in te zetten op een mix van strategieën op verschillende niveaus (gezondheidsmatrix) om tot een gefundeerd suïcidepreventiebeleid te komen.

Een suïcidepreventiebeleid omvat richtlijnen omtrent de coördinatie, communicatie en het handelen in situaties waarin suïcidaliteit aanwezig is. Er wordt hierbij ingezoomd op vier verschillende situaties:

 1. Vroegdetectie en -interventie
 2. Acute suïcidedreiging
 3. Na een suïcidepoging
 4. Na een suïcide

Alle richtlijnen worden gekaderd binnen de visie en missie van jouw onderwijsinstelling. Daarnaast is er ook aandacht voor evaluatie, registratie en voldoende zorg en ondersteuning voor het personeel.

Zelfmoordpreventie hangt ook vast aan een algemeen gezondheidsbeleid en in het bijzonder het geestelijke gezondheidsbeleid. Klik hier verder voor meer informatie over een gezonde school (algemeen gezondheidsbeleid) en specifiek over mentaal welbevinden op school.

Handen samen kring

Hoe?

Een suïcidepreventiebeleid wordt idealiter opgesteld door een interne werkgroep die bestaat uit (vertegenwoordiging van) de belangrijkste sleutelfiguren binnen jouw onderwijsinstelling.

De volgende vier voorwaarden zijn belangrijk voor het realiseren van een gedegen suïcidepreventiebeleid:

 • Vorming: De mensen die het uiteindelijke beleid dienen uit te voeren moeten voldoende gevormd zijn. Afhankelijk van de specifieke rol die ze opnemen in de zorg voor suïcidale leerlingen/studenten moeten de nodige kennis en vaardigheden via vorming aangescherpt worden. Men moet ook goed weten welke afspraken er gelden binnen de onderwijsinstelling en wat concreet van hen verwacht wordt.
 • Draagvlak: Het is essentieel dat het suïcidepreventiebeleid opgesteld wordt door sleutelfiguren en beleidsmakers van jouw onderwijsinstelling, in samenwerking met externe partners.
 • Inbedding: Het suïcidepreventiebeleid dient gekaderd te worden binnen het gehele gezondheidsbeleid van jouw onderwijsinstelling. Inbedding betekent ook dat het personeel het suïcidepreventiebeleid kent en gebruikt.
 • Evaluatie: Zeker na een incident is het belangrijk om na te gaan of het suïcidepreventiebeleid heeft gewerkt en waar eventueel bijsturing nodig is. Ook als er geen incidenten zijn geweest, is het aangewezen om het suïcidepreventiebeleid jaarlijks te herbekijken en actualiseren.
Groepsgesprek

Ondersteuning?

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) ondersteunt jouw onderwijsinstelling bij zowel het opmaken als het implementeren van een suïcidepreventiebeleid.

Wat kan je van onze ondersteuning verwachten?

 • We treden op als procesbegeleider. Jouw onderwijsinstelling stelt het suïcidepreventiebeleid zelf op.
 • Bij vragen, onduidelijkheden of knelpunten kan steeds contact worden opgenomen.
 • We kunnen participeren in de aanzet, evaluatie, implementatie en optimalisatie van het suïcidepreventiebeleid.
 • Als het suïcidepreventiebeleid afgewerkt is, kunnen we de laatste inhoudelijke check-up doen.
 • De implementatie van een beleid naar alle belanghebbende personeelsleden veronderstelt het organiseren van de nodige training en vorming. Hiervoor kun je beroep doen op CGG-SP.

Andere interessante pagina's voor scholen

Student depri

Een leerling denkt aan zelfdoding

Ben je bezorgd om een leerling? Vang je signalen of zelfmoordgedachten op van een student? Negeer ze niet, er zijn verschillende manieren waarop je kan helpen. Op deze pagina zetten we ons aanbod voor het onderwijs op een rijtje.

Oude televisie

Tips om het thema in de les te brengen

In de les of op school aan de slag gaan rond een thema als ‘zelfmoord’ kan heel wat teweeg brengen. We wijzen je graag op mogelijke risico's en geven informatie en handvatten om dit op een goede en zorgzame manier aan te pakken.

Pexels cottonbro 6603411

Postventie op school

Informatie en tips rond het ondersteunen van kinderen en jongeren op school na een zelfdoding.

Vormingen en kennisaanbod

Vormingen en kennisaanbod

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Dankzij onze vormingen en…