Ga verder naar de inhoud

Postventie op school

Hoe ga je om met zelfdoding op school? Op deze pagina vind je enkel tips. Verder kan je terecht op de website van Werkgroep Verder na zelfdoding, het expertisecentrum inzake rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden.

Wanneer een leerling overlijdt aan zelfdoding

Als een leerling overlijdt aan zelfdoding, is het van groot belang om hier op school ook meteen mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat het hele schoolteam (klastitularis, andere leerkrachten, directie etc.) moet voorzien in een correcte slechtnieuwsmelding, eerste opvang en ondersteuning op korte en lange termijn.

Slecht nieuws melden

De allereerste stap is de juiste informatie over het overlijden geven, en dat aan de eventuele familieleden op school en aan de klas van de leerling. Natuurlijk moet er betrouwbare informatie beschikbaar zijn. Geef niet zomaar details over de specifieke manier waarop de leerling overleden is, en stem met de familie af wat vrijgegeven mag worden. Wees aandachtig voor geruchten. Die kunnen verspreid worden tussen leerlingen, via sociale media… Vraag aan de leerlingen wat ze gehoord hebben en probeer de geruchten de kop in te drukken. Benadruk ook altijd dat geruchten pijn doen.

Eerste opvang

De volgende stap is het voorzien van opvang, een luisterend oor en ruimte om te kunnen rouwen.
Ook een kader over suïcidaal gedrag voorzien in aan te raden. Zo is het belangrijk om te benadrukken dat zelfmoord iets heel complex is, en niet veroorzaakt wordt door één enkele factor. Het is ook niet zomaar een ‘keuze’, maar iemand die veel pijn had en op dat moment geen andere uitweg meer kon zien. (Denken aan) zelfmoord kan voorkomen worden, er bestaan verschillende manieren van hulp voor. Kunnen praten met anderen over donkere gedachten is heel belangrijk. Voorzie naast eerste opvang ook de mogelijkheid tot herdenking en hou rekening dat leerlingen door het traumatische rouwproces zich minder gaan kunnen focussen en concentreren in lessen, op taken, voor toetsen enz.

School01

Klasgesprek

Nadat alle informatie gegeven is, is het belangrijk om een klasgesprek aan te gaan. Essentieel voor zo’n gesprek is het creëren van een veilige ruimte waarin leerlingen hun gevoelens kunnen delen met elkaar zonder dat ze zich laten tegenhouden, bv. door schaamte. Laat duidelijk weten aan de leerlingen dat dit gesprek binnen deze klasgroep blijft, en dat ze de verhalen van anderen niet zomaar mogen doorvertellen. Het gesprek is vertrouwelijk, en zo kan het ook open en eerlijk zijn.

Bereid het klasgesprek goed voor. Denk na over wat je wil zeggen, en houd rekening met de verschillende reacties en emoties die hierop kunnen volgen. Dit kan verdriet en woede inhouden, maar bv. ook onverschilligheid. Voorzie, eventueel in samenwerking met andere collega’s, een aparte ruimte waar leerlingen in stilte kunnen bekomen als het klasgesprek te zwaar wordt. Laat de leerlingen weten dat ze vrij zijn om daar zo lang te blijven als ze willen, en dat ze altijd terug naar het klasgesprek mogen komen.

Een klasgesprek gaat in de eerste plaats om gevoelens. De leerlingen mogen hierover praten en deze gevoelens uiten. Laat hen weten dat gevoelens van angst en schuld heel normaal zijn in deze situatie. Het is ook normaal dat iedereen op zijn eigen manier met zijn eigen gevoelens omgaat, er zijn geen ‘juiste’ of ‘foute’ gevoelens of verhalen. Hetzelfde geldt voor vragen van de leerlingen: maak hier ruimte voor, en laat de leerlingen de vragen stellen die in hen opkomen. Probeer zo eerlijk en open mogelijk te antwoorden.

Als er vragen bij zijn waar je geen antwoord op kan of wil geven (bijvoorbeeld onnodige details over het overlijden), dan mag je hier op een rustige, maar duidelijke manier de grenzen in aangeven.

School02

Doorverwijzing naar hulp

Na een gesprek is het ook belangrijk om aan te geven waar leerlingen ook later nog hulp kunnen vinden. Zorg dat ze deze informatie niet alleen te horen krijgen, maar dat ze die later ook nog kunnen bekijken bv. via een mail, een post op de digitale leeromgeving of een overzicht op papier. Laat leerlingen weten wat je kan doen wanneer het rouwen intens wordt, als je je zelf verdrietig, depressief of hulpeloos voelt, of wanneer een vriend zich zo voelt.

Laat de leerlingen weten bij wie ze op school zelf terecht kunnen zoals bijvoorbeeld bij de klastitularis, zorgleerkracht of het CLB.

Voorzie hiernaast ook een overzicht van (externe) hulp- en of ondersteuningsdiensten waarde leerlingen terecht kunnen bv. Awel, Zelfmoord1813, CLB-chat, JAC etc. en verwijs door naar www.werkgroepverder.be waar ze alle informatie over rouwen na zelfdoding kunnen terugvinden.

Andere interessante pagina's voor scholen

Handen samen kring

Suïcidepreventiebeleid in het onderwijs

Wat is een suïcidepreventiebeleid en hoe stel je het op? Op deze pagina vind je informatie over het waarom, wat en hoe van een suïcidepreventiebeleid in jouw onderwijsinstelling.

Student depri

Een leerling denkt aan zelfdoding

Ben je bezorgd om een leerling? Vang je signalen of zelfmoordgedachten op van een student? Negeer ze niet, er zijn verschillende manieren waarop je kan helpen. Op deze pagina zetten we ons aanbod voor het onderwijs op een rijtje.

Oude televisie

Tips om het thema in de les te brengen

In de les of op school aan de slag gaan rond een thema als ‘zelfmoord’ kan heel wat teweeg brengen. We wijzen je graag op mogelijke risico's en geven informatie en handvatten om dit op een goede en zorgzame manier aan te pakken.