Ga verder naar de inhoud

Wat is een suïcidepreventiebeleid en hoe stel je het op?

Hier vind je info over het waarom, wat en hoe van een suïcidepreventiebeleid.

Question mark 463497 1920

Waarom?

Elke dag stappen in Vlaanderen 3 personen uit het leven. Een 30-tal mensen ondernemen een poging en nog een veelvoud daarvan heeft zelfmoordgedachten. Deze hoge cijfers zorgen ervoor dat iedere organisatie vroeg of laat geconfronteerd kan worden met zelfdoding.

Geconfronteerd worden met suïcidaliteit binnen jouw organisatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Op zo'n moment helpt het om te kunnen terugvallen op een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid dat duidelijk aangeeft hoe je best reageert, communiceert en hulp biedt. Bovendien kan een dergelijk preventiebeleid er voor zorgen dat je reeds bij de eerste signalen van suïcidaliteit kan ingrijpen om zo erger te voorkomen.

Wat is het?

Een suïcidepreventiebeleid omvat richtlijnen omtrent de coördinatie, communicatie en het handelen in situaties waarin suïcidaliteit aanwezig is.

Er wordt hierbij ingezoomd op 4 verschillende situaties:

 1. Vroegdetectie en -interventie
 2. Acute suïcidreiging
 3. Na een suïcidepoging
 4. Na een suïcide

Alle richtlijnen worden gekaderd binnen de visie en missie van jouw organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor evaluatie, registratie en voldoende zorg en ondersteuning voor de personen die het beleid (dagdagelijks) uitvoeren.

Een suïcidepreventiebeleid is eigenlijk een praktische vertaling op maat van jouw organisatie van de belangrijkste principes en richtlijnen uit de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag.

Handen samen kring

Hoe?

Een suïcidepreventiebeleid wordt idealiter opgesteld door een interne werkgroep die bestaat uit (vertegenwoordiging van) de belangrijkste sleutelfiguren binnen jouw organisatie.

De volgende vier voorwaarden of succesfactoren zijn belangrijk voor het realiseren van een effectief suïcidepreventiebeleid:

 • Vorming: De mensen die het uiteindelijke beleid dienen uit te voeren moeten voldoende gevormd zijn. Afhankelijk van de specifieke rol die ze opnemen in de zorg voor suïcidale personen moeten de nodige kennis en vaardigheden via vorming aangescherpt worden. Men moet ook goed weten welke afspraken er gelden binnen de organisatie en wat concreet van hen verwacht wordt.
 • Draagvlak: Het is essentieel dat het suïcidepreventiebeleid opgesteld wordt door sleutelfiguren en beleidsmakers van jouw organisatie en dit in samenwerking met de externe partners waarmee jouw organisatie wil samenwerken.
 • Inbedding: Het suïcidepreventiebeleid dient gekaderd te worden binnen het gehele gezondheidsbeleid van jouw organisatie. Inbedding betekent ook dat het personeel het suïcidepreventiebeleid kent en gebruikt.
 • Evaluatie: Zeker na een incident is het belangrijk om na te gaan of het suïcidepreventiebeleid heeft gewerkt en waar eventueel bijsturing nodig is. Ook als er geen incidenten zijn geweest, is het aangewezen om het suïcidepreventiebeleid bijvoorbeeld jaarlijks te herbekijken en actualiseren.

Voor wie?

De cijfers betreffende suïcidaliteit spreiden zich over beide geslachten en alle leeftijdsgroepen. Dit maakt dat heel wat organisaties baat hebben bij een suïcidepreventiebeleid zoals scholen en CLB's, politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, jeugdbewegingen...

Groepsgesprek

Ondersteuning?

Vanuit de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) in jouw provincie kunnen we je organisatie ondersteunen bij zowel het opmaken als het implementeren van een suïcidepreventiebeleid.

Wat kan je van onze ondersteuning verwachten?

 • We treden op als procesbegeleider. Jouw organisatie stelt het suïcidepreventiebeleid zelf op.
 • Bij vragen, onduidelijkheden of knelpunten kan er steeds contact worden opgenomen.
 • We kunnen participeren in de aanzet, evaluatie, implementatie en optimalisatie van het suïcidepreventiebeleid. Tussentijds wordt het proces vooral van op afstand opgevolgd.
 • Als het suïcidepreventiebeleid afgewerkt is, kunnen we de laatste inhoudelijke check-up doen.
 • De implementatie van een beleid naar alle belanghebbende personeelsleden veronderstelt het organiseren van de nodige training en vorming. Hiervoor kan op ons beroep gedaan worden.

Suïcidepreventiebeleid in specifieke contexten

Suïcidepreventiebeleid op school

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid binnen jouw school.

Suïcidepreventiebeleid in het ziekenhuis

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in jouw ziekenhuis.

Suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk.

Suïcidepreventiebeleid in de ouderensector

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in de ouderensector.

Suïcidepreventiebeleid op de werkvloer

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid op de werkvloer.

Aankomende lezingen en vormingen

Volzet 23 mei, 30 mei en 6 juni 2023 - Driedaagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Limburg

23 mei en 30 mei en 6 juni 2023
Georganiseerd door DAGG CGG Suïcidepreventie

13 juni 2023 - Omgaan met suïcidaliteit voor OCMW-medewerkers - Vlaams-Brabant

13 juni 2023
Georganiseerd door Suïcidepreventiewerking CGG PassAnt

20 juni 2023 - Omgaan met suïcidaliteit voor OCMW-medewerkers - Vlaams-Brabant

20 juni 2023
Georganiseerd door Suïcidepreventiewerking CGG PassAnt