Ga verder naar de inhoud

Wat is een suïcidepreventiebeleid en hoe stel je het op?

Hier vind je info over het waarom, wat en hoe van een suïcidepreventiebeleid.

Question mark 463497 1920

Waarom?

Elke dag stappen in Vlaanderen drie personen uit het leven. Een 30-tal mensen ondernemen een poging en nog een veelvoud daarvan heeft zelfmoordgedachten. Deze hoge cijfers zorgen ervoor dat iedere organisatie vroeg of laat geconfronteerd kan worden met zelfdoding.

Geconfronteerd worden met suïcidaliteit binnen jouw organisatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Op zo'n moment helpt het om te kunnen terugvallen op een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid dat duidelijk aangeeft hoe je best reageert, communiceert en hulp biedt. Bovendien kan een dergelijk preventiebeleid er voor zorgen dat je reeds bij de eerste signalen van suïcidaliteit kan ingrijpen om erger te voorkomen.

Wat is het?

Een suïcidepreventiebeleid omvat richtlijnen omtrent de coördinatie, communicatie en het handelen in situaties waarin suïcidaliteit aanwezig is.

Er wordt hierbij ingezoomd op vier verschillende situaties:

 1. Vroegdetectie en -interventie
 2. Acute suïcidedreiging
 3. Na een suïcidepoging
 4. Na een suïcide

Alle richtlijnen worden gekaderd binnen de visie en missie van jouw organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor evaluatie, registratie en voldoende zorg en ondersteuning voor de personen die het beleid (dagdagelijks) uitvoeren.

Een suïcidepreventiebeleid is eigenlijk een praktische vertaling op maat van jouw organisatie van de belangrijkste principes en richtlijnen uit de richtlijn 'Detectie en interventies van suïcidale gedachten en gedrag.

Handen samen kring

Hoe?

Een suïcidepreventiebeleid wordt idealiter opgesteld door een interne werkgroep die bestaat uit (vertegenwoordiging van) de belangrijkste sleutelfiguren binnen jouw organisatie.

De volgende vier voorwaarden zijn belangrijk voor het realiseren van een effectief suïcidepreventiebeleid:

 • Vorming: De mensen die het uiteindelijke beleid dienen uit te voeren moeten voldoende gevormd zijn. Afhankelijk van de specifieke rol die ze opnemen in de zorg voor suïcidale personen moeten de nodige kennis en vaardigheden via vorming aangescherpt worden. Men moet ook goed weten welke afspraken er gelden binnen de organisatie en wat concreet van hen verwacht wordt.
 • Draagvlak: Het is essentieel dat het suïcidepreventiebeleid opgesteld wordt door sleutelfiguren en beleidsmakers van jouw organisatie, in samenwerking met externe partners.
 • Inbedding: Het suïcidepreventiebeleid dient gekaderd te worden binnen het gehele gezondheidsbeleid van jouw organisatie. Inbedding betekent ook dat het personeel het suïcidepreventiebeleid kent en gebruikt.
 • Evaluatie: Zeker na een incident is het belangrijk om na te gaan of het suïcidepreventiebeleid heeft gewerkt en waar eventueel bijsturing nodig is. Ook als er geen incidenten zijn geweest, is het aangewezen om het suïcidepreventiebeleid jaarlijks te herbekijken en actualiseren.

Voor wie?

De cijfers betreffende suïcidaliteit spreiden zich over beide geslachten en alle leeftijdsgroepen. Dit maakt dat heel wat organisaties baat hebben bij een suïcidepreventiebeleid zoals scholen en CLB's, politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, jeugdbewegingen...

Groepsgesprek

Ondersteuning?

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) kunnen jouw organisatie ondersteunen bij zowel het opmaken als het implementeren van een suïcidepreventiebeleid.

Wat kan je van onze ondersteuning verwachten?

 • We treden op als procesbegeleider. Jouw organisatie stelt het suïcidepreventiebeleid zelf op.
 • Bij vragen, onduidelijkheden of knelpunten kan er steeds contact worden opgenomen.
 • We kunnen participeren in de aanzet, evaluatie, implementatie en optimalisatie van het suïcidepreventiebeleid.
 • Als het suïcidepreventiebeleid afgewerkt is, kunnen we de laatste inhoudelijke check-up doen.
 • De implementatie van een beleid naar alle belanghebbende personeelsleden veronderstelt het organiseren van de nodige training en vorming. Hiervoor kan je ook beroep doen op CGG-SP.

Suïcidepreventiebeleid in specifieke contexten

Suïcidepreventiebeleid in het onderwijs

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid binnen jouw onderwijsinstelling.

Suïcidepreventiebeleid in het ziekenhuis

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in jouw ziekenhuis.

Suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk.

Suïcidepreventiebeleid in de ouderensector

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid in de ouderensector.

Suïcidepreventiebeleid op de werkvloer

Ontdek hier hoe je werk kan maken van een suïcidepreventiebeleid op de werkvloer.

Aankomende lezingen en vormingen

Schooljaar 2024-2025 - Coachingstraject suïcidepreventiebeleid voor scholen (7 sessies) - Antwerpen

10 september en 17 oktober en 25 november en 28 januari en 13 maart en 22 april en 26 mei 2025
Georganiseerd door CGG-SP Antwerpen

24 september, 1 oktober & 3 december 2024 - Vorming zelfmoordpreventie voor jongerenbegeleiders (3 dagen) - Antwerpen

24 september en 1 oktober en 3 december 2024
Georganiseerd door CGG-SP Antwerpen

26 september 2024 - Zelfmoordpreventie op school - Brussel

26 september 2024
Georganiseerd door CGG-SP Brussel