Professionele hulp zoeken

Je voelt je niet goed in je vel en je vreest dat je er zelf niet uit zal geraken. Je loopt misschien al een hele tijd rond met het gevoel dat het niet meer gaat en hebt mogelijk ook al heel wat geprobeerd. Weet dan dat er heel wat mensen klaar staan om naar je te luisteren en samen met jou te verkennen wat er mogelijk is.

De plaatsen waar je terecht kan, verschillen naargelang je dringende hulp nodig hebt of op langere termijn problemen wenst aan te pakken.

Bij acute nood
Bij het aanpakken van de probleemsituatie

Bij acute nood

Top

Bij het aanpakken van de probleemsituatie

  • Je kan terecht bij je huisarts die je direct kan helpen of je kan doorverwijzen naar een hulpverlener in je buurt. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn (zoals een psycholoog, psychiater, therapeut), of een officiële instantie voor geestelijke gezondheidszorg (zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis, …).
  • Je kan terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Deze centra zijn er voor mensen met vragen en problemen over welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, vragen in verband met criminaliteit. De CAW zijn laagdrempelig en de eerste hulp is gratis. Jongeren kunnen terecht bij een Jongeren Advies Centrum (JAC) of het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).
  • Je kan contact opnemen met een Huis van de Mens. Zij verzorgen morele dienstverlening voor iedereen op niet-confessionele basis. Je kan er terecht met morele problemen (bijvoorbeeld voor vragen en problemen die te maken hebben met leven en dood). De Huizen van de Mens verstrekken hulp op vraag en doen dit kosteloos.
  • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): De CGG’s zijn gespecialiseerd in de behandeling en preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid. Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische hulp. Je kan er bij voorkeur terecht op verwijzing, bijvoorbeeld door het CLB of je huisarts. Je kan ook zelf contact opnemen. Dit gebeurt best telefonisch.
  • De sociale kaart geeft een overzicht van alle vormen van sociale en psychologische hulpverlening die in jouw gemeente of regio beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg kan je terecht op Geestelijk Gezond Vlaanderen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer