Ga verder naar de inhoud

Wat gebeurt er met mij?

Zelfmoordgedachten kunnen heel overweldigend en beklemmend zijn. Ze kunnen aanvoelen alsof je in een tunnel zit, maar geen uitweg ziet. Hoe komen ze eigenlijk tot stand? En kan je er iets aan doen?

Verklarend model Emmer

Hoe ontstaan zelfmoordgedachten?

Zelfmoordgedachten hebben nooit één oorzaak. Ze komen tot stand vanuit een ingewikkelde combinatie van:

  • Een kwetsbaarheid die kan ontstaan vanuit biologische factoren (bv. stoffen of processen in je hersenen) en psychologische factoren (bv. de werking van je gedachten, gevoelens en gedrag)
  • Stresserende levensomstandigheden zoals verlieservaringen, het meemaken van geweld of kampen met psychische problemen

Gelukkig zijn er ook heel wat factoren die je kunnen beschermen tegen zelfmoordgedachten. Zoals een goede veerkracht, steun van vrienden, professionele hulp,...

Right roadsigns

Zijn deze gedachten en gevoelens normaal?

Heel wat factoren kunnen leiden tot zelfmoordgedachten en heel wat mensen worden er ooit mee geconfronteerd. Wat je denkt of voelt is dus zeker niet abnormaal. Wel is het van belang om je goed te informeren en hulp te zoeken om met deze heftige gedachten en gevoelens om te gaan. Begin alvast met het lezen van enkele veel voorkomende mythes.

Wordt het ooit weer beter?

Zelfmoordgedachten komen in pieken en dalen, dit noemen we het 'suïcidale proces'. In veel gevallen gaan zelfmoordgedachten voorbij, maar blijf er zeker niet alleen mee zitten. Inroepen van hulp vanuit je omgeving of professioneel kan je vooruithelpen en je psychische pijn draaglijker maken. Meer over het suïcidale proces leer je in deze video.

Deze online tools en apps kunnen jou helpen

Volgende tools bieden houvast bij het begrijpen van en omgaan met je zelfmoordgedachten.

Safety Plan

Een safety plan of veiligheidsplan helpt je om in zes stappen een crisis te overbruggen.

BackUp

De app BackUp biedt houvast bij zelfmoordgedachten en helpt een crisis te overbruggen

Think Life

Think Life is een online zelfhulpcursus die je helpt om beter te leren omgaan met je zelfmoordgedachten.

Forum

Het forum is een veilige plek om in gesprek te gaan met lotgenoten over zelfmoordgedachten. Het is geen crisishulp.

Professionele hulp vinden

Je voelt je niet goed in je vel en vreest dat je er zelf niet uit zal geraken? Verschillende mensen staan klaar om te luisteren en samen mogelijkheden te verkennen.

Publicaties