Ga verder naar de inhoud

Zelfmoordlijn voerde 22.870 gesprekken in 2021

Geplaatst door: CPZ
24/03/2022

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) voerde in 2021 22.870 gesprekken aan de Zelfmoordlijn: 17.720 via de telefoon, 3.492 via de chat en 1.658 via mail.

Vooral de gesprekken aan de chat zitten sterk in de lift (+ 38%), onder impuls van een substantiële uitbreiding van de beantwoorderspool en verruiming van de openingsuren in 2021. Aan het eind van het jaar telde het Centrum 285 vrijwilligers. 67 studenten versterkten de lijn vanuit hun opleiding of stage.

CPZ Jaarverslag2021 V5 graphs 02

Het jaar van de uitbreiding van de chat

In 2021 werd de dienstverlening van de Zelfmoordlijn-chat verdubbeld: niet alleen het aantal beantwoorders, maar ook de openingsuren van de chatdienst werden uitgebreid. Sinds 1 december is de chat dagelijks bereikbaar van 17 tot 00u. In 2021 werden daarom 70 extra chatvrijwilligers opgeleid.

Oproepers naar de chat zijn een stuk jonger dan de oproepers naar telefoon (80% is jonger dan 30 jaar in vergelijking met 27% aan de telefoon). 79,5% van de chatoproepers is vrouw (t.o.v. 60,5% aan de telefoon). 97,5% denkt aan zelfmoord (t.o.v. 89,6% aan de telefoon): 36,9% heeft een uitgewerkt plan (t.o.v. 28,7% aan de telefoon), 55,5% ondernam al één of meerdere suïcidepogingen (t.o.v. 53,4% aan de telefoon). Chat-oproepers denken gemiddeld iets minder lang aan zelfdoding dan oproepers naar de telefoon: 49,5% van de chatters geeft aan langer dan een jaar aan zelfmoord te denken (t.o.v. 55,0% aan de telefoon).

JVS2022evolutiechats

Covid-19

Ook in 2021 werd de maatschappij in sterke mate bepaald door de pandemie. Aan de Zelfmoordlijn kwamen de gevolgen van het coronavirus in heel wat gesprekken aan bod, vooral in de periodes waar heel wat coronamaatregelen van kracht waren. Toch is het profiel van de oproepers die de Zelfmoordlijn contacteren erg gelijkend op dat van voorgaande jaren, zowel wat betreft leeftijd, geslacht, suïcidaliteit als risico- en beschermende factoren. Doorheen de jaren lijkt de ernst van de zelfmoordgedachten bij de oproepers van de Zelfmoordlijn toe te nemen, deze lijn was echter al ingezet in de jaren voorafgaand aan de pandemie.

Tijdens de pandemie, en in het bijzonder in de periodes van lockdown, groeide het maatschappelijke bewustzijn en de bezorgdheid rond het mentaal welzijn. Door gratis webinars gericht op het brede publiek, front-office medewerkers, professionelen op de werkvloer en hulpverleners aan te bieden, zette het CPZ in 2021 stappen om het motto ‘iedereen kan een rol spelen in de preventie van zelfdoding’ in de praktijk te brengen.

808 personen namen in 2021 deel aan de webinars. Dit initiatief zal de komende jaren ook verdergezet worden.

CPZ Jaarverslag2021 V5 graphs 01

Een blik vooruit

In 2022 hoopt het CPZ zijn werking verder te bestendigen: de verdubbeling van de chatdienst volhouden, en ook het aantal telefoongesprekken op peil houden, vraagt ook in 2021 100 nieuwe vrijwilligers. De opleidingen van het voorjaar lopen al, maar voor het najaar worden nog kandidaten gezocht. Ook het aanbod vormingen breidt verder uit.

Daarnaast zal het CPZ met haar activiteiten ook deel uitmaken van het derde Vlaams actieplan Suïcidepreventie, dat als doel heeft het aantal zelfdoding verder terug te dringen. Laagdrempelige telezorg blijft binnen dit actieplan een belangrijk speerpunt, en voor vele mensen een eerste stap naar hulp.

De info in dit bericht komt uit het jaarverslag van het CPZ, dat je hier kan raadplegen. Voor een gedetailleerd overzicht van de cijfers op basis van de registraties van de gesprekken aan de Zelfmoordlijn, raadpleeg onze cijferbijlage.

Meer nieuwsartikels

Oproep spwerkvloer

Oproep deelname werknemers - suïcidepreventie op de werkvloer

VLESP - 25/01/2024

Had je in het verleden zelfdodingsgedachten terwijl je tewerkgesteld was? En wil je graag bijdragen aan zelfmoordpreventie op de werkvloer? Neem dan deel aan ons onderzoek.

Afbeelding Symp

VLESP viert 10-jarig bestaan en lanceert nieuwe adviezen voor suïcidepreventie

VLESP - 7/12/2023

Maak kennis met de nieuwe adviezen voor suïcidepreventie bij kinderen en jongeren en bij personen met autisme.

Notieblok pennen

Rapport suïcidepogingen 2022

VLESP - 28/11/2023

Lees meer over de registratie van de suïcidepogingen in 2022