Ga verder naar de inhoud

VLESP zoekt 2 nieuwe collega's

Geplaatst door: VLESP
5/07/2024

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, zoekt momenteel 2 nieuwe collega's. Interesse? Bekijk het profiel en stel je kandidaat vóór 9 augustus.

Wetenschappelijk medewerker - implementatie LOES

De Leidraad voor Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES) helpt medewerkers in de zorg om suïcidaliteit bespreekbaar te maken na een suïcidale crisis. LOES wordt momenteel uitgerold in verschillende zorgcontexten (met focus op algemene ziekenhuizen, huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen, mobiele crisisteams en beschut wonen).

Jouw taak bestaat erin om zorginstellingen te motiveren om LOES te gebruiken en om vorming te geven over LOES zodat organisaties hiermee aan de slag kunnen.

We zoeken een voltijdse collega tot 31/12/2024.

Wetenschappelijk medewerker - suïcidepreventie in detentie

Personen in detentie hebben een verhoogde kwetsbaarheid op het vlak van suïcidaliteit. In het kader van het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kreeg VLESP de opdracht om een aantal methodieken uit te werken gericht op de preventie van zelfdoding binnen detentiecontext.

Jouw taak bestaat erin om een aantal bestaande methodieken gericht op de preventie van zelfdoding aan te passen zodat ze bruikbaar zijn in de gevangenissen. Je gaat hiervoor in nauw overleg met de betrokkenen binnen de gevangenissen en valideert de ontwikkelde methodieken op hun werkzaamheid en bruibaarheid in de praktijk.

We zoeken een halftijdse collega tot 30/9/2025.

Meer nieuwsartikels

VLESP WINT PSYCHE AWARD 1

VLESP onderzoekers winnen Psyche Award

VLESP - 15/07/2024

Het onderzoeksteam van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie mocht de internationale Pysche Award in ontvangst nemen voor hun onderzoeksartikel over 'Toekomstgerichte Training', een groepsinterventie voor personen met suïcidegedachten die momenteel wordt uitgerold in Vlaanderen.

Meeleven screenshot

Mee-leven.be zet zorg voor naasten in de kijker

- 15/05/2024

Op 14 maart 2023 lanceerde het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee) de gloednieuwe website mee-leven.be, een website met tips en ondersteuning voor naasten van een gezinslid dat aan zelfdoding denkt.

Werelddag voorbeeld pin

Pins bestellen voor Werelddag Suïcidepreventie 2024

VLESP - 7/05/2024

Op 10 september wordt elk jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar kunnen bedrijven en zorgorganisaties deelnemen door op de Werelddag een pin te dragen en hiervan foto's te delen.