Ga verder naar de inhoud

Samenwerkingsverbanden van de Zelfmoordlijn

Geplaatst door: CPZ
14/11/2022

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de organisatie achter Zelfmoordlijn1813, wil tegemoet komen aan de noden van oproepers. Samenwerking is dan ook cruciaal. Hieronder lees je meer over de verschillende samenwerkingsverbanden van het CPZ

Photo 1507537362848 9c7e70b7b5c1

Rechtstreekse aanmelding bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Sinds april 2021 kunnen de beantwoorders van de Zelfmoordlijn oproepers die daarvoor open staan, en bij wie een toeleiding naar een CGG gepast is, rechtstreeks aanmelden bij het CGG in hun regio. Zo worden oproepers met suïcidegedachten die nog niet in behandeling zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg rechtstreeks in contact gebracht met gespecialiseerde vervolgzorg.

Vertrouwenscentra Kindermishandeling en Nupraatikerover.be

Het CPZ werkt ook samen met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en www.nupraatikerover.be, de chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Oproepers van de Zelfmoordlijn die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld, en die de stap naar verdere hulp willen zetten, kunnen rechtstreeks worden doorgeschakeld met nupraatikerover.be of meteen ingepland worden bij de collega’s van het VK Brussel via telefoon.

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Het CPZ vindt het belangrijk zijn methodieken continu in vraag te stellen en wetenschappelijk te onderbouwen. Daarvoor is de samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) cruciaal. VLESP staat mee in voor de kwaliteit van de methodieken van het CPZ.

Hogescholen en universiteiten

Sinds een aantal jaar onderhoudt het CPZ nauwe contacten met een aantal hogescholen en universiteiten. Het CPZ vindt het belangrijk dat toekomstige professionals in de hulpverlening en/of de sociale sector over een aantal basisvaardigheden beschikken om in gesprek te gaan met mensen die aan zelfdoding denken. Via gastlessen, webinars, maar ook via een intensieve training crisisgespreksvoering zet het CPZ zijn expertise in ten dienste van de hogescholen en universiteiten.

Europe g125a955e2 640

Samenwerking met andere hulplijnen

Zowel in Vlaanderen als in België en internationaal zijn er heel wat hulplijnen actief. Het CPZ is een actief lid van netwerken zoals OHIL (overleg hulp- en informatielijnen) en OHUP (online hulp uitwisselingsplatform). Daarnaast maakt het CPZ deel uit van de IASP special interest group rond hulplijnen.

Ook inhoudelijk zoekt het CPZ samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenlandse collega’s. In Vlaanderen wordt er nauw samengewerkt met Tele-Onthaal: oproepers naar de Zelfmoordlijn (telefoon) voor wie niet meteen een beantwoorder beschikbaar is, kunnen zich laten doorschakelen naar Tele-Onthaal. Zo krijgen zij toch meteen een gesprek.

Met de kinder- en jongerentelefoon Awel is er structureel overleg tussen de stafmedewerkers die instaan voor de dagelijkse ondersteuning van de vrijwilligers.

Ook met de collega’s van het Nederlandse 113 Zelfmoordpreventie wordt op geregelde basis overlegd.

Meer nieuwsartikels

VLESP WINT PSYCHE AWARD 1

VLESP onderzoekers winnen Psyche Award

VLESP - 15/07/2024

Het onderzoeksteam van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie mocht de internationale Pysche Award in ontvangst nemen voor hun onderzoeksartikel over 'Toekomstgerichte Training', een groepsinterventie voor personen met suïcidegedachten die momenteel wordt uitgerold in Vlaanderen.

Vacature vlesp

VLESP zoekt 2 nieuwe collega's

VLESP - 5/07/2024

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) heeft twee openstaande vacatures: één voor een voltijdse medewerker voor de uitrol van LOES en één voor een halftijdse medewerker voor een project rond suïcidepreventie in detentie. Kandidatuurstelling kan tot 9 augustus 2024.

Meeleven screenshot

Mee-leven.be zet zorg voor naasten in de kijker

- 15/05/2024

Op 14 maart 2023 lanceerde het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee) de gloednieuwe website mee-leven.be, een website met tips en ondersteuning voor naasten van een gezinslid dat aan zelfdoding denkt.