Ga verder naar de inhoud

Samenwerkingsverbanden van de Zelfmoordlijn

Geplaatst door: CPZ
14/11/2022

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de organisatie achter Zelfmoordlijn1813, wil tegemoet komen aan de noden van oproepers. Samenwerking is dan ook cruciaal. Hieronder lees je meer over de verschillende samenwerkingsverbanden van het CPZ

Photo 1507537362848 9c7e70b7b5c1

Rechtstreekse aanmelding bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Sinds april 2021 kunnen de beantwoorders van de Zelfmoordlijn oproepers die daarvoor open staan, en bij wie een toeleiding naar een CGG gepast is, rechtstreeks aanmelden bij het CGG in hun regio. Zo worden oproepers met suïcidegedachten die nog niet in behandeling zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg rechtstreeks in contact gebracht met gespecialiseerde vervolgzorg.

Vertrouwenscentra Kindermishandeling en Nupraatikerover.be

Het CPZ werkt ook samen met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en www.nupraatikerover.be, de chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Oproepers van de Zelfmoordlijn die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld, en die de stap naar verdere hulp willen zetten, kunnen rechtstreeks worden doorgeschakeld met nupraatikerover.be of meteen ingepland worden bij de collega’s van het VK Brussel via telefoon.

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Het CPZ vindt het belangrijk zijn methodieken continu in vraag te stellen en wetenschappelijk te onderbouwen. Daarvoor is de samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) cruciaal. VLESP staat mee in voor de kwaliteit van de methodieken van het CPZ.

Hogescholen en universiteiten

Sinds een aantal jaar onderhoudt het CPZ nauwe contacten met een aantal hogescholen en universiteiten. Het CPZ vindt het belangrijk dat toekomstige professionals in de hulpverlening en/of de sociale sector over een aantal basisvaardigheden beschikken om in gesprek te gaan met mensen die aan zelfdoding denken. Via gastlessen, webinars, maar ook via een intensieve training crisisgespreksvoering zet het CPZ zijn expertise in ten dienste van de hogescholen en universiteiten.

Europe g125a955e2 640

Samenwerking met andere hulplijnen

Zowel in Vlaanderen als in België en internationaal zijn er heel wat hulplijnen actief. Het CPZ is een actief lid van netwerken zoals OHIL (overleg hulp- en informatielijnen) en OHUP (online hulp uitwisselingsplatform). Daarnaast maakt het CPZ deel uit van de IASP special interest group rond hulplijnen.

Ook inhoudelijk zoekt het CPZ samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenlandse collega’s. In Vlaanderen wordt er nauw samengewerkt met Tele-Onthaal: oproepers naar de Zelfmoordlijn (telefoon) voor wie niet meteen een beantwoorder beschikbaar is, kunnen zich laten doorschakelen naar Tele-Onthaal. Zo krijgen zij toch meteen een gesprek.

Met de kinder- en jongerentelefoon Awel is er structureel overleg tussen de stafmedewerkers die instaan voor de dagelijkse ondersteuning van de vrijwilligers.

Ook met de collega’s van het Nederlandse 113 Zelfmoordpreventie wordt op geregelde basis overlegd.

Meer nieuwsartikels

WSPD

10/9 - Werelddag Suïcidepreventie

VLESP - 9/09/2023

Op 10 september vindt de jaarlijkse Werelddag Suïcidepreventie plaats. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) roepen iedereen in Vlaanderen op om op deze werelddag aandacht te hebben voor de preventie van zelfdoding en voor mensen die worstelen met zelfmoordgedachten, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. Steun betuigen kan door deel te nemen aan één van de activiteiten.

VLESP vacature

Vacature Stafmedewerker VLESP

VLESP - 25/08/2023

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding, is op zoek naar een stafmedewerker (0,7 VTE).

Microsoft Teams image 2

Een gezonde geest in een gezond lichaam: is er een link tussen bewegen en zelfmoordgedachten?

VLESP - 8/08/2023

Op zondag 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, kan je deelnemen aan de 1813Run, een loopevenement ten voordele van Zelfmoord1813 waar we samen 1813 kilometer willen lopen. We kiezen niet zomaar voor een sportief evenement. Bewegen en sporten kunnen namelijk je mentale gezondheid een boost geven. Ook samen bewegen en supporteren, kortom samen zijn, kunnen hieraan bijdragen. Je leest er alles over in deze blog.