Ga verder naar de inhoud

Hoe jongeren ondersteunen die geconfronteerd werden met beelden over zelfmoord?

Geplaatst door: VLESP
9/09/2020

Af en toe circuleren er filmpjes, verschijnen er films of series of zijn er theatervoorstellingen waarin expliciete zelfmoordbeelden getoond worden. Vanuit suïcidepreventie oogpunt is dit zeer verontrustend, want dergelijke beelden kunnen de drempel tot zelfmoord verlagen bij mensen die aan zelfmoord denken. Zelfmoord wordt op deze manier genormaliseerd en als een mogelijke uitweg voorgesteld. Jongeren zijn hier extra kwetsbaar voor omdat zij zich vaak sterker identificeren met het personage en minder in staat zijn om te relativeren.

Laptop

Tips voor ouders, leerkrachten en andere steunfiguren

Kinderen en jongeren brengen veel tijd online door. Als ouder of leerkracht weet je niet altijd wat jongeren te zien krijgen of delen. Probeer een open klimaat te creëren waarbij kinderen en jongeren zich aangemoedigd voelen om hierover te praten. Geef aan dat ze altijd met jou in gesprek kunnen als ze dingen hebben gezien waarover ze vragen hebben, of die hen angstig of onzeker maken.

Specifiek met betrekking tot zelfmoord, raden we af om expliciete zelfmoordbeelden met jongeren te bekijken, ook in schoolverband. Dergelijke beelden kunnen bij kwetsbare jongeren zelfmoordgedachten aanwakkeren en kopieergedrag tot gevolg hebben.

Wanneer je opvangt dat een jongere dergelijke beelden gezien heeft, bespreek dan wat dit met hem of haar doet. Is de jongere hiervan geschrokken? Blijven de beelden erg hangen? Roept het vragen op over zelfdoding? Probeer zo open mogelijk en niet-veroordelend te luisteren naar de opmerkingen en eventuele zorgen die de jongere aanhaalt. Als blijkt dat de jongere het moeilijk heeft met wat hij of zij gezien heeft, bespreek dan samen hoe hij of zij hiermee om kan gaan. Is het voldoende om er met jou over te praten of heeft het dingen losgemaakt waar de jongere best met een hulpverlener over praat?

Ook wanneer de impact op de jongere zelf beperkt is, is het belangrijk om de jongere af te raden om de beelden te delen met anderen. Wijs hen erop dat anderen dergelijke beelden misschien minder goed kunnen plaatsen of dat ze reeds aanwezige zelfmoordgedachten kunnen triggeren waardoor het risico op een zelfmoordpoging vergroot wordt.

Merk je dat de beelden circuleren in een groep jongeren, dan is een groepsgesprek rond de beleving van de beelden, wat je kan doen als je het moeilijk hebt, hoe jongeren zorg kunnen dragen voor elkaar, ... aan te raden. Luister naar de jongeren, hun zorgen en bedenkingen. Probeer hierbij een open en niet-veroordelende houding aan te nemen. Bied hulp aan, geef aan dat jijzelf, (vertrouwens)leerkrachten en andere steunfiguren bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

Maak je je zorgen dat een jongere zelf aan zelfmoord denkt?

Ga dan hierover het gesprek aan en vraag expliciet naar eventuele aanwezige zelfmoordgedachten. Hier vind je tips over hoe je signalen kan herkennen en hoe je ze kan bespreken.

Jongeren die aan zelfmoord denken of die bezorgd zijn om iemand kunnen anoniem terecht bij de Zelfmoordlijn voor een gesprek (via het telefoonnummer 1813, via chat of via mail).

Voor meer informatie over mediaopvoeding en veilig internetgebruik, kunnen ouders terecht op MediaNest. Leerkrachten vinden meer informatie over mediawijsheid in het dossier Mediawijsheid op school.

Meer nieuwsartikels

Chatuitbreiding 16 16

Verdubbeling van de openingsuren Chat Zelfmoordlijn

CPZ - 30/11/2021

Vanaf 1 december 2021 zal de Zelfmoordlijn 7 uur per dag via chat bereikbaar zijn. Met de nieuwe openingsuren tussen 17u en 00u voor zowel week- als weekendavonden wil de Zelfmoordlijn tegemoetkomen aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers. Om de bemanning van de chat te verzekeren, leidde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter de Zelfmoordlijn, het voorbije jaar 60 extra chatbeantwoorders op.

VAS Slide

Voorstel derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en vernieuwde website

VLESP - 19/11/2021
Op de online Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie 2021 werden vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling en strategieën voor het…
Back Up overzicht website

Vandaag Werelddag Suïcidepreventie & Lancering vernieuwde BackUp app

VLESP - 10/09/2021

Vandaag, 10 september, is Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de preventie van suïcide. Vandaag lanceren we een gloednieuwe versie van BackUp, onze mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten.