Ga verder naar de inhoud

Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES)

Wanneer iemand suïcidale gedachten heeft of een suïcidepoging ondernam, is een eerste opvang en evaluatie aangewezen. Hiervoor biedt de tool Leidraad voor Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES) ondersteuning.

Wat is LOES?

 • dient voor een goede eerste psychosociale opvang en evaluatie
 • een semigestructureerd interview
 • in verschillende settings bruikbaar
 • digitaal beschikbaar: hiervoor werd/wordt het instrument geïmplementeerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van ziekenhuizen, huisartsen,.... Digitaal wordt ook de link gemaakt met het sjabloon risicoformulering. Voor vragen of informatie over de digitale verwerking van LOES, kan u ons mailen.

Wat is het doel van LOES?

 • ondersteuning bieden om het gesprek rond suïcidaliteit aan te gaan
 • grondige exploratie van suïcidaliteit: nuttige info voor in het EPD als voor het epidemiologisch onderzoek van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO)
 • aanzet tot het invullen van de risicoformulering en het Safety Plan
 • informatieoverdracht tussen verschillende hulpverleners faciliteren door een gemeenschappelijke taal te bieden
 • ter vervanging van IPEO en KIPEO

Wanneer LOES gebruiken?

Als hulpverlener kan je LOES gebruiken om in gesprek te gaan:

 • Na een suïcidepoging
 • Bij suïcidale gedachten

LOES kan gebruikt worden bij:

 • Volwassenen
 • Kinderen vanaf 12 jaar

Wie kan LOES gebruiken?

Elke hulpverlener kan LOES gebruiken, zoals bv. verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, psychiaters, spoedartsen, enzovoort.

Wanneer je LOES wenst te gebruiken binnen je zorgorganisatie, kun je steeds beroep doen op onze gratis kennismakingsgesprekken en gratis vormingen (zie hieronder).


Aan de slag

LOES bestaat uit een semigestructureerd interview en een handleiding. Er is ook een steekkaart beschikbaar ter overzicht.

LOES voor huisartsen

Verschillende onderzoeken benadrukken de cruciale rol van een huisarts in suïcidepreventie. Daarom werd LOES geïntegreerd in eForm. Zo kan je als huisarts gebruik maken van LOES in je elektronisch medisch dossier (EMD) en meegeven met je verwijsbrief.

Meer informatie vind je in de handleiding LOES voor huisartsen.

Er werd een webinar gegeven op 1 februari 2024 over LOES in samenwerking met Domus Medica. Hieronder kan je de opname en presentatie terugvinden.

Contactformulier voor gebruik LOES

Via onderstaand contactformulier kan u contact opnemen met ons voor verdere vragen, meer info of wanneer u aan de slag wilt met LOES.

Ik neem contact op omdat 
Mijn zorginstelling maakt gebruik van het volgende EPD: 
Van welke onderstaande methodiek(en) van VLESP maken jullie reeds gebruik?  

Registratiestudie LOES

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent voert een registratiestudie uit op basis van de pseudonieme data van LOES. Deze studie levert belangrijke inzichten op met betrekking tot de problematiek van Vlaamse suïcidale personen, hun zorgbehoeften en organisatie van de zorg. Voor meer informatie over deze registratiestudie of om de jaarverslagen te downloaden, ga naar www.eenheidzelfmoordonderzoek.be.

De informatiebrief voor patiënten kan je hieronder terugvinden.