Ga verder naar de inhoud

Hoe verloopt een gesprek aan de Zelfmoordlijn?

Tijdens een gesprek aan de Zelfmoordlijn, ligt de focus op de zelfmoordgedachten. Er wordt ingeschat hoe acuut de situatie is en afhankelijk hiervan volgt een ondersteunend gesprek of een crisisgesprek. Bij een ondersteunend gesprek is er aandacht voor het ontstaan en de betekenis van de zelfmoordgedachten en wordt er gewerkt naar een manier om met deze gedachten om te gaan. Wanneer het suïciderisico acuter is, zal er vooral gefocust worden op het overbruggen van de suïcidale crisis en het onder controle krijgen van de zelfmoordgedachten.

Bij de Zelfmoordlijn kan je open over zelfmoordgedachten praten, ook op momenten dat andere hulpverleners niet beschikbaar zijn. Gesprekken met de Zelfmoordlijn worden gezien als eenmalige gesprekken, die zich richten op de situatie zoals je die hier en nu ervaart. Je kan er niet terecht voor therapie en er worden geen opvolgingsgesprekken georganiseerd. Wanneer je meermaals contact opneemt, kan het zijn dat je telkens een andere vrijwilliger spreekt en dus telkens opnieuw je verhaal moet doen. Vragen om terug met dezelfde beantwoorder te spreken, is niet mogelijk.

De Zelfmoordlijn wordt beantwoord door vrijwilligers en de hulp die geboden wordt is anoniem. Onze vrijwilligers hebben een uitgebreide opleiding gekregen rond het in gesprek gaan met suïcidale personen en hebben heel wat ervaring en expertise hierin. Zij zijn net als andere hulpverleners gebonden aan het beroepsgeheim en zullen nooit op vraag van de oproeper contact opnemen met een derde of op vraag van een derde iets vertellen over een gesprek met een oproeper.

Getuigenissen

Bellen met de Zelfmoordlijn

“Ik dacht aan zelfmoord. Ik belde jullie. Ik kreeg een vrouw aan de lijn. Dezelfde vrouw die mijn leven gered had een tijdje terug. Ik…

Blij dat ik gebeld heb

Ik ben zo blij dat ik gebeld heb. Ik heb hier dingen verteld die ik nooit eerder tegen iemand gezegd heb, en meer begrip ervaren dan ik…