Groepstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Training en Toekomstgerichte Training

Voor personen die worstelen met zelfmoordgedachten zijn amper specifieke behandelingen voorhanden. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) onderzocht twee groepstrainingen die zich specifiek richten op het omgaan met zelfmoordgedachten: een cognitieve training die gebaseerd is op mindfulness ('MBCT-S') en een training die focust op toekomstgericht denken en doelen stellen ('Toekomstgerichte training').

MBCT-S

Toekomstgerichte Training

Studieresultaten

Trainer worden

 

MBCT-S

De eerste training die onderzocht werd, 'MBCT-S', is gebaseerd op de reguliere op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie en werd door VLESP aangepast om het toepasbaar te maken voor suïcidale personen. Een belangrijk onderdeel vormt bijvoorbeeld het opmaken van een safety plan waarmee deelnemers stap voor stap geleerd wordt om een suïcidale crisis te herkennen en die crisis beter het hoofd te bieden. De focus tijdens de training ligt op het hier en nu zonder voortdurend te piekeren over het verleden of de toekomst. De training omvat 8 wekelijkse sessies van 2u (voor 6 à 10 deelnemers).

top

Toekomstgerichte Training

Daarnaast werd ook ‘Toekomstgerichte Training’ onderzocht, een groepstraining gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie en positieve psychologie. De focus ligt op het denken in mogelijkheden, het leren een beeld te vormen van wat wél zou kunnen in de toekomst door het opstellen van kleine persoonlijke doelen. Deze training werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd door VLESP aangepast voor gebruik in Vlaanderen. De training omvat 8 wekelijkse sessies van 2 uur (voor 6 à 10 deelnemers).

top

Studieresultaten

Het onderzoek in Vlaanderen, waaraan zo’n 100 mensen deelnamen, toonde dat de trainingen effectief werken voor het omgaan met zelfmoordgedachten. Personen die de trainingen volgden, rapporteerden na afloop en ook drie maanden na de training significant minder zelfmoordgedachten. Daarnaast bleek uit de studie dat beide trainingen leidden tot een significante afname van depressieve klachten en hopeloosheid. Bovendien ervaarden de trainers de interventie als zeer waardevol en betekende de training ook veel voor de deelnemers persoonlijk.

 “De training was voor mij eerst een verschrikkelijke stap om te zetten. Toegeven dat ik met de gedachten zit. Maar het was de eerste keer sinds lang dat ik me veilig voelde en me niet moet schamen voor mijn gedachten. Ik kon/mocht en durfde er ZIJN zonder eigenlijk te zeggen wie ik ben.  Heel veel bagage meegekregen om mee aan de slag te gaan.”

top

Trainer worden

VLESP is op zoek naar trainers die deze interventies in de praktijk kunnen brengen en organiseert hiervoor opleidingen.

Opleiding MBCT-S 

Om MBCT-S trainer te kunnen worden en deel te nemen aan de opleiding gelden volgende criteria:

  • Een erkend MBCT trainer zijn
  • Min. 3 jaar ervaring als MBCT trainer
  • Min. 3 jaar klinische ervaring, bij voorkeur ervaring met suïcidale personen

Hou deze webpagina in de gaten voor meer informatie over de datum, locatie en prijs van de eerstkomende opleidingsdag voor MBCT-S. 

Interesse of wens je bijkomende info? Stuur ons een mailtje. Plaatsen zijn beperkt: max. 15 personen per opleiding.

Na de opleiding is het de bedoeling dat je de training in de praktijk kan organiseren (binnen het centrum of de regio waarin je werkzaam bent als hulpverlener). Na het geven van 1 trainingreeks en het bijwonen van twee intervisiemomenten (die jaarlijks georganiseerd worden voor alle trainers in Vlaanderen), ontvang je een certificaat en ben je gecertificeerd trainer.

 

Opleiding Toekomstgerichte Training

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Toekomstgerichte Training en trainer te kunnen worden gelden volgende criteria:

  • Min. 3 jaar klinische ervaring, bij voorkeur ervaring met suïcidale personen, bij voorkeur psychotherapie-opleiding
  • Min. 1 jaar ervaring met het geven van groepstherapie of het begeleiden van groepen

Opleidingen gaan momenteel online door. De eerstvolgende online tweedaagse opleiding zal doorgaan op 19 oktober en 28 oktober 2021 van 9.30u tot 16.30u. OPLEIDING IS VOLZET!

Prijs voor deze opleiding (inclusief, trainershandleiding, deelnemerswerkboek, twee intervisiemomenten): €150
Aangesloten bij een GGZ netwerk? Dan kom je in aanmerking voor verlaagd tarief. Informeer bij VLESP of de opleiding door jouw netwerk wordt aangeboden.

Interesse om een volgende opleiding te volgen of wens je graag bijkomende info? Stuur ons gerust een mail.

Na de opleiding is het de bedoeling dat je de training in de praktijk kan organiseren (binnen het centrum of de regio waarin je werkzaam bent als hulpverlener). Na het geven van 1 trainingreeks en het bijwonen van twee intervisiemomenten (die jaarlijks georganiseerd worden voor alle trainers in Vlaanderen), ontvang je een certificaat en ben je gecertificeerd trainer.

top

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer