Ga verder naar de inhoud

Hoe werkt Vlaanderen aan suïcidepreventie?

Gezien de suïcidecijfers in Vlaanderen hoger liggen dan in de meeste andere Europese landen, zet de Vlaamse Overheid al sinds 2000 actief in op suïcidepreventie aan de hand van ambitieuze actieplannen.

Strategy

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Al sinds 2000 werkt Vlaanderen beleidsmatig aan suïcidepreventie. Inmiddels Inmiddels is het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse Overheid van start gegaan. Dit plan loopt van 2022 tot 2030 en omvat zes wetenschappelijk onderbouwde strategieën:

  1. Suïcidepreventie bij de brede bevolking
  2. Bevorderen van deskundigheid van professionelen en sleutelfiguren
  3. Suïcidepreventie bij kwetsbare groepen
  4. Preventie bij suïcidale personen en ondersteuning naasten
  5. Postventie na suïcide en ondersteuning nabestaanden
  6. Onderzoek, monitoring van cijfers en evaluatie van het actieplan

Organisaties die werken aan suïcidepreventie

Suïcidepreventie doen we samen. Achter het Vlaamse preventiebeleid en achter deze website zitten dan ook verschillende organisaties.

Groepsgesprek

Iedereen kan bijdragen

Ook jij kan bijdragen aan de preventie van zelfdoding.