Ga verder naar de inhoud

Regionale verschillen in suïcidecijfers

Geplaatst door: VLESP
8/12/2020

Suïcidecijfers in Vlaanderen leggen regionale verschillen bloot. De provincies West- en Oost-Vlaanderen vertonen hogere cijfers in vergelijking met de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Om een verklaring te bieden voor deze provinciale verschillen voerde VLESP een online bevraging uit bij 4303 personen uit de vijf Vlaamse provincies.

Vrouw analyse data

Belangrijkste bevindingen

  • West- en Oost-Vlaamse deelnemers ervaarden meer schaamte en stigma bij het hebben van psychische problemen en het zoeken naar hulp hiervoor. Ze zochten ook minder vaak hulp bij psychische problemen.
  • In de provincie Antwerpen, waar de suïcidecijfers lager liggen t.o.v. West- en Oost-Vlaanderen, ervaarden deelnemers minder stigma en schaamte rond psychische problemen, zochten ze meer sociale steun bij problemen en stonden ze open om hulp te zoeken bij psychische problemen.
  • Voor de provincie Limburg, die ook lagere suïcidecijfers heeft t.o.v. de meer westelijke provincies, werden hogere scores gezien op de beschermende factor sociale cohesie/buurt. Ook op extraversie bleken er hogere scores in Limburg te zijn.

Aanbevelingen

  • Het ervaren van minder stigma en schaamte om hulp te zoeken alsook de stap zetten naar hulp zoeken bij psychische problemen, zijn belangrijke beschermende factoren voor suïcidaal gedrag. Het blijft bijgevolg belangrijk om in te zetten op het wegnemen van stigma en schaamtegevoelens ten opzichte van professionele hulp. De noodzaak van sensibilisering, over de verschillende provincies heen wordt op deze manier nog eens aangekaart.
  • Daarnaast is het belangrijk om op regionaal niveau aandacht te hebben voor zorgcontinuïteit voor suïcidale personen en afspraken en netwerken hierover uit te bouwen.

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier vinden. Voor duiding bij het rapport kan je contact opnemen met VLESP.

Meer nieuwsartikels

Chatuitbreiding 16 16

Verdubbeling van de openingsuren Chat Zelfmoordlijn

CPZ - 30/11/2021

Vanaf 1 december 2021 zal de Zelfmoordlijn 7 uur per dag via chat bereikbaar zijn. Met de nieuwe openingsuren tussen 17u en 00u voor zowel week- als weekendavonden wil de Zelfmoordlijn tegemoetkomen aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers. Om de bemanning van de chat te verzekeren, leidde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter de Zelfmoordlijn, het voorbije jaar 60 extra chatbeantwoorders op.

VAS Slide

Voorstel derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en vernieuwde website

VLESP - 19/11/2021
Op de online Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie 2021 werden vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling en strategieën voor het…
Back Up overzicht website

Vandaag Werelddag Suïcidepreventie & Lancering vernieuwde BackUp app

VLESP - 10/09/2021

Vandaag, 10 september, is Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de preventie van suïcide. Vandaag lanceren we een gloednieuwe versie van BackUp, onze mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten.