Perscontacten

Wil je een expert in de preventie van zelfdoding spreken, dan vind je de contactgegevens hieronder.

Als je een suïcidepoger, een nabestaande na zelfdoding, of een vrijwilliger wil interviewen, neem dan contact op met respectievelijk Organisatie Zorg voor Suïcidepogers, Werkgroep Verder of het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Eenheid voor Zelfmoord Onderzoek
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
Organisatie Zorg voor Suïcidepogers
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg - Suïcidepreventie
Zorg en Gezondheid
Kabinet minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Prof. Dr. Gwendolyn PORTZKY
Beleid, berichtgeving en informatie over de preventie van zelfdoding
T +32 9 332 07 75 – M +32 486 32 06 81
E-mail: info@vlesp.be

Kirsten PAUWELS
Beleid, berichtgeving en informatie over de preventie van zelfdoding
M +32 497 84 92 46
E-mail: info@vlesp.be

Top

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek

Prof. Dr. Gwendolyn PORTZKY
Epidemiologie van zelfdoding, registratiegegevens suïcidepogers en (kaderen van) onderzoek naar zelfdoding, zelfdoding bij jongeren
T +32 9 332 48 48
M +32 486 32 06 81
E-mail: gwendolyn.portzky@ugent.be

Top

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Kirsten PAUWELS
Zelfmoordlijn 1813 (gespreksvoering met mensen in suïcidale crisis, vrijwilligerswerking), ASPHA (advies huisartsen en andere hulpverleners), internet en suïcidepreventie
T +32 2 649 62 05
M +32 497 84 92 46
E-mail: kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be

Top

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding

Lore VONCK
Rouwen na zelfdoding & postventie
T +32 494 91 57 55
E-mail: lorevonck@werkgroepverder.be

Top

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers

Tine WILLEMS
Integrale zorg voor jonge en volwassen pogers
T +32 9 332 07 75
E-mail: tinewill.willems@ugent.be

Top

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg – Suïcidepreventie

Mercedes WOLTERS
Ondersteuningsfunctie suïcidepreventiewerking centra voor geestelijke gezondheidszorg
T +32 486 63 74 16
E-mail: mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be

Top

Zorg en Gezondheid

Joris MOONENS
Woordvoerder
T +32 2 553 32 12
T +32 490 654 640
E-mail: communicatie.zg@vlaanderen.be

Top

Kabinet minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wouter BEKE
Vlaams minister
T +32 2 552 64 00
E-mail: kabinet.beke@vlaanderen.be

Persvragen:

Steffen Vanroosbroeck
Woordvoerder 
E-mail: steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be

© Zelfmoord1813 - disclaimer