Ga verder naar de inhoud

Adviezen voor fictiemakers

Als fictiemaker is het van belang om je bewust te zijn van de mogelijke impact die een tekst, boek, film of theatervoorstelling kan hebben op kwetsbare lezers, luisteraars of kijkers. Daarom brachten we onderstaande adviezen uit en bieden we vanuit het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie ook advies op maat aan.

Impact van fictie

Blootstelling aan verhalen over zelfmoord, zelfs als die fictief zijn, kan kwetsbare personen die met zelfmoordgedachten zitten steunen, maar soms ook triggeren om tot een zelfmoordpoging over te gaan. Veel hangt af van het identificatieproces, de onderliggende boodschappen en de manier waarop het thema zelfmoord gekaderd en in beeld gebracht wordt. Meer over dit 'imitatie-effect' leer je in deze video.

13 reasons

Onze adviezen

Fictie kan helpen om suïcidaliteit meer bespreekbaar te maken. Hoe dit zorgvuldig kan en waar je als fictiemaker best rekening mee houdt, lees je in onze brochure.

De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en werden opgesteld met de input van en in overleg met diverse fictiemakers en stakeholders. Het rapport daarvan lees je hier.

Vier adviezen staan centraal

1) Geef hoop

Bied geen eenzijdig negatief verhaal. Maak duidelijk dat hulp en herstel mogelijk is. Toon bv. hoe je met iemand kan praten over zelfdoding of geef iets mee over het complexe proces dat aan een zelfdoding vooraf gaat. Vermeld dat mensen voor informatie en hulp terecht kunnen op Zelfmoord1813.be

2) Vermijd romantisering en normalisering

Zorg ervoor dat zelfdoding niet geportretteerd wordt als een daad die veroorzaakt werd door één bepaalde factor in het leven van het personage, zoals een ontslag of een relatiebreuk. Let op voor de voorstelling van zelfmoord als een goede, acceptabele of heroïsche oplossing voor problemen.

3) Toon geen methode van zelfdoding

Een methode van zelfdoding tonen houdt steeds een groot risico in voor mogelijk kopieergedrag bij suïcidale kijkers of lezers, zelfs als de zelfdoding uiteindelijk niet wordt uitgevoerd.

4) Hou rekening met risicogroepen

Het risico op kopieergedrag is voornamelijk hoog bij kwetsbare jongeren. Extra voorzichtigheid bij fictie gericht op deze doelgroep is aangewezen.

Meer concrete tips vind je in de brochure.

FILM denise jans 9l TU Al NB87 M unsplash

Advies op maat

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wil een partner zijn, een hulp, voor iedereen die werkt of wil werken rond het thema zelfdoding bij het maken van fictie. We richten ons hierbij tot diverse vormen van fictie: televisie(series), film, theater, literatuur, muziek,....

We beogen dus een meerwaarde te kunnen bieden aan scenaristen, producenten, regisseurs, auteurs, acteurs/actrices, muzikanten en zovele anderen.

Je kan bij ons terecht voor informatie, advies en vorming op maat (kosteloos). Aangezien er steeds meer gebruik gemaakt wordt van onze adviesverlening, raden we aan om ons tijdig te contacteren.

Getuigenis

Welke invloed heeft een fictie-verhaal op een nabestaande na zelfdoding?

Aankomende lezingen en vormingen