Ga verder naar de inhoud

Brochure 'Adviezen voor fictiemakers'

Afbeelding adviezen fictiemakers

Fictie kan deze drempel tot suïcidaal gedrag verhogen, maar ook verlagen. Wees je als fictiemaker bewust van de effecten die het thema zelfdoding kan hebben op personen die aan zelfmoord denken en laat je hierbij adviseren door experts.

Het doel van deze aanbevelingen is om fictiemakers te laten stilstaan bij de mogelijke impact van het thema zelfmoord op kijkers, luisteraars of lezers. We willen zo de kans verkleinen dat personen met zelfmoordgedachten na het zien/horen/lezen van fictie een zelfmoordpoging ondernemen.

Deze adviezen zijn gratis te downloaden. Er is geen papieren versie beschikbaar.