Ga verder naar de inhoud

Factsheet zelfmoord en seksueel misbruik

Deze factsheet geeft een overzicht van cijfers, factoren, preventiestrategieën en aandachtspunten specifiek voor deze doelgroep.

Dossiers klein

Cijfers

  • Slachtoffers van seksueel geweld hebben 4 keer meer kans om te overlijden door suïcide en 13 keer meer kans om een suïcidepoging te ondernemen (Husky et al., 2013; Kilpatrick, 2000).

  • 21-46 procent van de slachtoffers van seksueel geweld heeft zelfmoordgedachten (Brooker & Tocque, 2016; Campbell et al, 2009; Dworking et al., 2020), dat is 1,5 tot 3 keer zoveel als de prevalentie in de Vlaamse bevolking (Gisle, 2018).
Notieblok pennen

Factoren

Aan de basis van zelfmoordgedachten en zelfmoord ligt nooit één oorzaak of factor. Zelfmoord en zelfmoordgedacthen ontstaan altijd vanuit een wisselwerking tussen tal van genetische, biologische, psychiatrische, psychologische en sociale factoren.

Specifieke versterkende factoren bij slachtoffers van seksueel misbruik zijn (Ullman, 2014):

  • meervoudig seksueel misbruik
  • combinatie van soorten misbruik
  • andere traumatische levensgebeurtenissen

Mediatoren bij slachtoffers van seksueel misbruik zijn (Ullman, 2014; Ullman & Najdowski, 2009):

  • een aantal demografische factoren (jongere leeftijd, minoriteiten, biseksuele geaardheid)
  • psychische problemen (depressie, angststoornis, PTSD)
  • middelenmisbruik en ander risicogedrag
  • schuldgevoelens, zoeken naar betekenis, hopeloosheid
  • copingstrategie, gevoel van controle
Tak van een plant of struik

Preventie

Bij preventie is het belangrijk om aan een risico-inschatting te maken na het seksueel misbruik en de persoon op te volgen. Dit laat het slachtoffer toe om hulp en informatie te vragen en krijgen en meer controle te ervaren over het herstelproces (Gilmore et al., 2020).

Aangezien slachtoffers van seksueel misbruik een risicogroep zijn wat betreft zelfmoord, is het belangrijk dat je extra alert bent voor signalen van suïcidaliteit bij deze doelgroep en regelmatig het acute suïciderisico inschat. Meer informatie over hoe je dat kan doen vind je op de e-learningwebsite SP-Reflex.

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen bij de Zelfmoordlijn 1813 terecht wanneer ze aan zelfmoord denken.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik kunnen ook anoniem chatten met Nu praat ik erover.

Mensen met pedofiele gevoelens kunnen terecht bij de gratis hulplijn Stop it Now!

lightbulb 2

Aandachtspunten

Meer weten?

Voor meer informatie over de opvang en zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik kan u contact opnemen met de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Alle aangehaalde bronnen zijn op vraag beschikbaar. Voor meer informatie of advies kan u terecht bij VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.