Ga verder naar de inhoud

Vormingen en kennisaanbod

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Dankzij onze vormingen en trainingen leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie of vereniging. Bekijk het aanbod of vraag opleidingen op maat aan. Bekijk het volledige aanbod hier.

Laptop

Vormingen op maat

Ons aanbod beperkt zich niet tot de omschreven vormingen en doelgroepen. Neem contact op met één van onderstaande werkingen en zij bekijken met jou hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

De organisaties achter Zelfmoord1813 ontwikkelen, organiseren en begeleiden vormingen op gebied van zowel preventie als postventie van zelfdoding. Daarnaast kunnen er coaching- of intervisiemomenten voorzien worden waarin we samen in gesprek gaan op basis van je vragen. Daarmee ondersteunen we organisaties om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

Aankomende lezingen en vormingen

18 en 25 april 2024 - 2-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - West-Vlaanderen

18 april en 25 april 2024
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

11, 18 april & 2 mei 2024 - Suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders (3 dagen) – Brussel

11 april en 18 april en 2 mei 2024
Georganiseerd door CGG-SP Brussel

20 april 2024: Studiedag dubbele impact van suïcide en verslaving

20 april 2024
Georganiseerd door VLESP i.s.m. Familieplatform en VAD

Volzet 22 april 2024 - Opvang en rouwen na zelfdoding - West-Vlaanderen

22 april 2024
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen i.s.m. Werkgroep Verder

E-learning

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en bijhorende e-learningmodules ('SP-Reflex') voor zorg- en hulpverleners. Deze omvatten praktische adviezen over:

  • Hoe je suïcidale gedachten herkent en bespreekt
  • Hoe je suïcidale gedachten en gedrag kan behandelen
  • Welke zorg je na een suïcidepoging kan bieden
  • Hoe je rouwbegeleiding kan bieden na een suïcide