Ga verder naar de inhoud

21 november 2024 - vorming voor ouderenbegeleiders - Oost-Vlaanderen

21 november 2024
Georganiseerd door CGG-SP Oost-Vlaanderen

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema's aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? Hoe hoog is het cijfer bij ouderen?
  • Hoe kan je een oudere met psychische problemen herkennen? Wat zijn de signalen?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als begeleider?

Deze vorming wordt gegeven door suïcidepreventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Praktisch

Data

21 november 2024 van 9u30 tot 16u30

Locatie

Gent (De Punt, Gentbrugge)

Prijs

50€ p.p. (lunch inbegrepen)

Accreditatie kan aangevraagd worden.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Liefke De Witte - liefke.dewitte@cggadentro.be - 0493 49 12 17

Of schrijf in door het formulier hieronder in te vullen.

Gegevens deelnemer

Naam

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via:

Broodjes