Ga verder naar de inhoud

19 november 2024 - Vorming suïcidepreventie in het onderwijs - Vlaams-Brabant

19 november 2024
Georganiseerd door Suïcidepreventiewerking CGG PassAnt

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep wat betreft de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en het stellen van suïcidaal gedrag.

Gezien jongeren een aanzienlijk deel van hun tijd op school doorbrengen vormt dit een belangrijke omgeving om te werken rond suïcidepreventie.

Voor wie is deze vorming interessant?

Leerkrachten, leerlingbegeleiders of andere sleutelfiguren binnen de schoolcontext.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze vorming worden handvatten gegeven voor het herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit en verder doorverwijzen.

Praktisch?

Datum

19 november 2024 - 9u30-16u

Locatie

CGG PassAnt Leuven

Prijs

€55/deelnemer, inclusief broodjeslunch

Interesse?

Schrijf hieronder meteen in.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met Laura Jonville - laura.jonville@passant.be - Tel. 02.361.21.28

Interesse in deze vorming maar past de datum niet of heb je weinig tijd? Wens je met meerdere collega’s deel te nemen aan dit open aanbod? Wij kunnen naar jouw organisatie komen en een vorming op maat aanbieden! Neem contact op met laura.jonville@passant.be voor meer informatie.


Gegevens deelnemer

Naam

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via: 
Wens je je in te schrijven op de nieuwsbrief van Suïcidepreventiewerking Vlaams-Brabant? 
Wens je een broodje?