Ga verder naar de inhoud

Wat is suïcidepreventie?

Hier lees je meer over de uitgangspunten van de preventie van zelfdoding en over hoe iedereen hieraan kan bijdragen.

Handen met lichtjes

Kan zelfmoord voorkomen worden?

  • In suïcidepreventie gaan we er vanuit dat zelfmoord voorkomen kan worden. "Iemand die erover praat, doet het niet?" Dat is een mythe, net zoals het idee "Als iemand het echt wil, kunnen we er niks aan doen?" een misverstand is. Wie aan zelfmoord denkt, twijfelt tot het einde tussen leven en dood en een suïcidaal proces is vaak omkeerbaar.
  • We kunnen niet élke zelfmoord voorkomen. Maar we weten dat een maatschappij waarin aandacht en zorg uitgaat naar wie psychisch kwetsbaar is en een beleid met daadkrachtige preventiestrategieën letterlijk levens redt. Tal van wetenschappelijke studies en praktijkvoorbeelden uit verschillende landen tonen overduidelijk aan dat investeren in de preventie van suïcide loont. Hoe dat werkt en hoe we dit toepassen in Vlaanderen lees je hier.

De kracht van beleidsmakers en hulpverleners

Als beleidsmaker kan je mee vorm geven aan een suïcidepreventiebeleid in jouw domein of organisatie. Ook als hulpverlener speel je een cruciale rol in preventie.

Maar ook jij kan bijdragen aan suïcidepreventie!

Iedereen kan zich inzetten voor suïcidepreventie. Lees hier wat de mogelijkheden zijn om jouw steentje bij te dragen en ontdek ook wat je kan doen als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving.