Ga verder naar de inhoud

Evaluatie deskundigheidbevordering 2021

Geplaatst door: VLESP
15/11/2022

Deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren behoort tot één van de meest efficiënte strategieën ter preventie van zelfdoding. De tweede strategie van het derde Vlaams actieplan suïcidepreventie (2022 – 2030) gaat dan ook over deskundigheidsbevordering, zoals het voorzien van vormingen. Binnen Zelfmoord1813 worden vormingen georganiseerd door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP). In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen. Het betreft hierbij zowel korte vormingen vanaf een half uur tot meerdaagse trainingen.

Groepsgesprek

In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen.

- VLESP

Hoe worden onze vormingen geëvalueerd?

Dat trainingen en deskundigheidsbevordering van sleutelfiguren een evidence-based methodiek voor de preventie van zelfdoding zijn, werd reeds aangetoond in internationaal onderzoek. In Vlaanderen ontwikkelde VLESP een instrument om de vormingen te evalueren. In die meting worden de deelnemers bevraagd over hun kennis, attitudes en vaardigheden rond suïcide zowel voor de vorming, vlak na de vorming als 3 maand erna. In totaal vulden 343 deelnemers de vragenlijst in.

Research

Resultaten

Uit de resultaten van de vergelijking tussen de pre- en de postmeting (N=220) blijkt dat de kennis van de deelnemers reeds hoog is bij aanvang van de vorming, maar dat de deelnemers na de vorming nog beter scoren. Respondenten kunnen na het volgen van een vorming beter de mythes van de waarheid onderscheiden en weten beter welke factoren een risico inhouden of net beschermend werken. Bovendien zijn ze meer overtuigd dat ze iemand die zelfmoord wil plegen kunnen helpen. Daarbovenop voelen respondenten zich minder machteloos en meer bekwaam en comfortabel om in contact te treden met suïcidale personen, en dit zowel op korte als op langere termijn. De follow-up meting (N=68) bevestigt deze resultaten.

Besluit

We kunnen besluiten dat onze vormingen wel degelijk een positieve impact hebben op de kennis, attitudes en vaardigheden van de respondenten. Deze resultaten stemmen overeen met internationaal onderzoek dat aantoont dat vorming bijdraagt aan het bevorderen van de deskundigheid rond suïcidepreventie. De hoge voorkennis van deelnemers toont aan dat we personen met weinig of geen voorkennis ook moeten motiveren om vorming te volgen. Daarnaast blijft het een aandachtspunt om meer deelnemers aan de vorming te motiveren om de evaluatie in te vullen. Blijvend inzetten op vorming is dus de boodschap!

Volg je graag een vorming?

Bekijk ons vormingsaanbod in de agenda. Ook vormingen op maat zijn mogelijk.

5 december 2022 - Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk - Brussel

5 december 2022
Georganiseerd door CGG-SP

29 november, 6 en 13 december 2022 - Driedaagse vorming: omgaan met suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren - Vlaams-Brabant - VOLZET

29 november en 6 december en 13 december 2022
Georganiseerd door CGG PassAnt vzw

6 & 20 december 2022 - Vorming zelfmoordpreventie voor therapeuten (2 dagen) - Antwerpen

6 december en 20 december 2022
Georganiseerd door CGG-SP

8 december 2022 - Vorming zelfmoordpreventie voor onthaalmedewerkers (1 dag) - Antwerpen

8 december 2022
Georganiseerd door CGG-SP

Meer nieuwsartikels

Photo 1507537362848 9c7e70b7b5c1

Internationale Mannendag

- 19/11/2022
Vandaag is het Internationale Mannendag. Een dag om stil te staan bij de leefwereld van mannen en aandacht te vragen voor hun mentaal…
Logo on track again

App On Track Again niet langer beschikbaar

VLESP - 10/11/2022

Door technische ontwikkelingen voor mobiele applicaties is de app On track again niet langer compatibel met de huidige vereisten. Hierdoor deden er zich technische problemen voor, waardoor we ons genoodzaakt zagen om de app On track again offline te halen.

TT

Toekomstgerichte Training voor suïcidale personen: Opleiding voor hulpverleners.

- 28/09/2022

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie plant weer enkele tweedaagse opleidingen voor hulpverleners om groepstraining te kunnen geven aan personen met suïcidegedachten, namelijk de opleiding Toekomstgerichte Training.