Ga verder naar de inhoud

Evaluatie deskundigheidbevordering 2021

Geplaatst door: VLESP
15/11/2022

Deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren behoort tot één van de meest efficiënte strategieën ter preventie van zelfdoding. De tweede strategie van het derde Vlaams actieplan suïcidepreventie (2022 – 2030) gaat dan ook over deskundigheidsbevordering, zoals het voorzien van vormingen. Binnen Zelfmoord1813 worden vormingen georganiseerd door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP). In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen. Het betreft hierbij zowel korte vormingen vanaf een half uur tot meerdaagse trainingen.

Groepsgesprek

In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen.

- VLESP

Hoe worden onze vormingen geëvalueerd?

Dat trainingen en deskundigheidsbevordering van sleutelfiguren een evidence-based methodiek voor de preventie van zelfdoding zijn, werd reeds aangetoond in internationaal onderzoek. In Vlaanderen ontwikkelde VLESP een instrument om de vormingen te evalueren. In die meting worden de deelnemers bevraagd over hun kennis, attitudes en vaardigheden rond suïcide zowel voor de vorming, vlak na de vorming als 3 maand erna. In totaal vulden 343 deelnemers de vragenlijst in.

Research

Resultaten

Uit de resultaten van de vergelijking tussen de pre- en de postmeting (N=220) blijkt dat de kennis van de deelnemers reeds hoog is bij aanvang van de vorming, maar dat de deelnemers na de vorming nog beter scoren. Respondenten kunnen na het volgen van een vorming beter de mythes van de waarheid onderscheiden en weten beter welke factoren een risico inhouden of net beschermend werken. Bovendien zijn ze meer overtuigd dat ze iemand die zelfmoord wil plegen kunnen helpen. Daarbovenop voelen respondenten zich minder machteloos en meer bekwaam en comfortabel om in contact te treden met suïcidale personen, en dit zowel op korte als op langere termijn. De follow-up meting (N=68) bevestigt deze resultaten.

Besluit

We kunnen besluiten dat onze vormingen wel degelijk een positieve impact hebben op de kennis, attitudes en vaardigheden van de respondenten. Deze resultaten stemmen overeen met internationaal onderzoek dat aantoont dat vorming bijdraagt aan het bevorderen van de deskundigheid rond suïcidepreventie. De hoge voorkennis van deelnemers toont aan dat we personen met weinig of geen voorkennis ook moeten motiveren om vorming te volgen. Daarnaast blijft het een aandachtspunt om meer deelnemers aan de vorming te motiveren om de evaluatie in te vullen. Blijvend inzetten op vorming is dus de boodschap!

Volg je graag een vorming?

Bekijk ons vormingsaanbod in de agenda. Ook vormingen op maat zijn mogelijk.

Volzet 23 mei, 30 mei en 6 juni 2023 - Driedaagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Limburg

23 mei en 30 mei en 6 juni 2023
Georganiseerd door DAGG CGG Suïcidepreventie

13 juni 2023 - ‘Hoe ga je in gesprek met iemand die aan zelfmoord denkt?’ - Gratis webinar voor het brede publiek

13 juni 2023
Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

13 juni 2023 - Omgaan met suïcidaliteit voor OCMW-medewerkers - Vlaams-Brabant

13 juni 2023
Georganiseerd door Suïcidepreventiewerking CGG PassAnt

Volzet 15 juni 2023 - Chronische suïcidaliteit - West-Vlaanderen

15 juni 2023
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

Meer nieuwsartikels

Scholenpagina blog

Scholenpagina bundelt alle informatie rond suïcidepreventie op school

VLESP - 6/06/2023

Het onderwijs is een belangrijke omgeving waar we preventief kunnen werken, jongeren weerbaarder kunnen maken, signalen van zelfmoordgedachten kunnen detecteren en eerste opvang kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen. Zelfmoord1813 bundelde alle info rond zelfmoordpreventie voor het onderwijs.

Vrouw slapen

Is er een link tussen slaapproblemen en zelfmoordgedachten?

VLESP - 30/05/2023

Slaapproblemen kunnen het risico op zelfmoordgedachten doen toenemen. Het aanpakken van slaapproblemen kan dan weer beschermend werken. In deze blog lees je meer over de link tussen zelfmoordgedachten en slaapproblemen. We geven ook enkele websites mee met tips om beter te slapen.

Logo on track again

Website On Track Again in een nieuw jasje

VLESP - 16/05/2023

Op de website On Track Again vinden jongeren informatie over wat ze kunnen doen om terug op weg te geraken na een zelfmoordpoging. Sinds kort staat deze info op de portaalsite van Zelfmoord1813.