Ga verder naar de inhoud

Evaluatie deskundigheidbevordering 2021

Geplaatst door: VLESP
15/11/2022

Deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren behoort tot één van de meest efficiënte strategieën ter preventie van zelfdoding. De tweede strategie van het derde Vlaams actieplan suïcidepreventie (2022 – 2030) gaat dan ook over deskundigheidsbevordering, zoals het voorzien van vormingen. Binnen Zelfmoord1813 worden vormingen georganiseerd door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP). In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen. Het betreft hierbij zowel korte vormingen vanaf een half uur tot meerdaagse trainingen.

Groepsgesprek

In 2021 gaven de CGG-SP en het CPZ samen 491 vormingen aan 8990 personen.

- VLESP

Hoe worden onze vormingen geëvalueerd?

Dat trainingen en deskundigheidsbevordering van sleutelfiguren een evidence-based methodiek voor de preventie van zelfdoding zijn, werd reeds aangetoond in internationaal onderzoek. In Vlaanderen ontwikkelde VLESP een instrument om de vormingen te evalueren. In die meting worden de deelnemers bevraagd over hun kennis, attitudes en vaardigheden rond suïcide zowel voor de vorming, vlak na de vorming als 3 maand erna. In totaal vulden 343 deelnemers de vragenlijst in.

Research

Resultaten

Uit de resultaten van de vergelijking tussen de pre- en de postmeting (N=220) blijkt dat de kennis van de deelnemers reeds hoog is bij aanvang van de vorming, maar dat de deelnemers na de vorming nog beter scoren. Respondenten kunnen na het volgen van een vorming beter de mythes van de waarheid onderscheiden en weten beter welke factoren een risico inhouden of net beschermend werken. Bovendien zijn ze meer overtuigd dat ze iemand die zelfmoord wil plegen kunnen helpen. Daarbovenop voelen respondenten zich minder machteloos en meer bekwaam en comfortabel om in contact te treden met suïcidale personen, en dit zowel op korte als op langere termijn. De follow-up meting (N=68) bevestigt deze resultaten.

Besluit

We kunnen besluiten dat onze vormingen wel degelijk een positieve impact hebben op de kennis, attitudes en vaardigheden van de respondenten. Deze resultaten stemmen overeen met internationaal onderzoek dat aantoont dat vorming bijdraagt aan het bevorderen van de deskundigheid rond suïcidepreventie. De hoge voorkennis van deelnemers toont aan dat we personen met weinig of geen voorkennis ook moeten motiveren om vorming te volgen. Daarnaast blijft het een aandachtspunt om meer deelnemers aan de vorming te motiveren om de evaluatie in te vullen. Blijvend inzetten op vorming is dus de boodschap!

Volg je graag een vorming?

Bekijk ons vormingsaanbod in de agenda. Ook vormingen op maat zijn mogelijk.

Meer nieuwsartikels

Neutrale afbeelding

Focusgroep voor naasten van personen met autisme die zelfmoordgedachten hadden

VLESP - 12/12/2022

Om richting te geven aan adviezen voor naasten van personen met autisme is het VLESP op zoek naar naasten van personen met autisme, waarvan de personen met autisme zelfmoordgedachten hebben of gehad hebben in het verleden.

TT

Toekomstgerichte Training voor suïcidale personen: Data in 2023

- 7/12/2022

Ook in 2023 plant VLESP weer enkele tweedaagse opleidingen voor hulpverleners om groepstraining te kunnen geven aan personen met suïcidegedachten, namelijk de opleiding Toekomstgerichte Training.

Donkere dagen

Meer zelfdodingen rond de feestdagen? Doorbreek de mythe!

VLESP - 5/12/2022

Soms hoor je of lees je dat er in de periode rond de feestdagen meer zelfdodingen plaatsvinden. Maar is dat wel zo? In deze blog doorbreken we deze mythe en geven we enkele tips om van de eindejaarsperiode een warme tijd te maken.