Ga verder naar de inhoud

Eindevaluatie Tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020)

Geplaatst door: VLESP
20/04/2021

In 2020 liep het Tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie ten einde. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) maakte werk van een grondige evaluatie van dat plan.

Man laptop studeren

De evaluatie toont de realisatie van een veelheid aan sterke preventie-acties, alsook een positieve dalende trend van het aantal suïcides (van 2000-2018).

Officiële suïcidecijfers worden gegenereerd uit sterftecertificaten die jaarlijks worden geanalyseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De evaluatie is gebaseerd op de suïcidecijfers van 2018, de meest recente cijfers die op dit moment voorhanden zijn. Met deze cijfers kunnen we tussen 2000-2018 een daling van 26% in het aantal zelfdodingen in Vlaanderen vaststellen. Hierbij zien we een vergelijkbare daling voor vrouwen (31%) en mannen (26%). De verdere evaluatie van het actieplan toont aan dat er heel wat nieuwe, innovatieve en evidence-based methodieken en initiatieven zijn gerealiseerd. Algemeen kunnen we het voorbije actieplan en de dalende trend in de suïcidecijfers als positief en hoopvol beschouwen, en vooral als indicatie dat preventie wérkt.

Ondanks deze hoopvolle cijfers, blijven inspanningen hard nodig. Vlaanderen telt immers nog steeds hoge cijfers en investeren in preventie moet prioritair blijven, zeker ook gezien de mogelijke impact van Covid-19. Op dit moment werkt VLESP dan ook, samen met andere partners en organisaties uit verschillende settings, intensief aan de opmaak van een nieuw 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, wat opnieuw een omvangrijk en ambitieus plan moet worden om suïcides in Vlaanderen verder terug te dringen. Op 19 november 2021 zal dit nieuwe actieplan tijdens de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie voorgesteld worden.

Lees hier het persbericht van Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke.

Het volledige rapport van de eindevaluatie vind je hier.

Meer nieuwsartikels

Chatuitbreiding 16 16

Verdubbeling van de openingsuren Chat Zelfmoordlijn

CPZ - 30/11/2021

Vanaf 1 december 2021 zal de Zelfmoordlijn 7 uur per dag via chat bereikbaar zijn. Met de nieuwe openingsuren tussen 17u en 00u voor zowel week- als weekendavonden wil de Zelfmoordlijn tegemoetkomen aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers. Om de bemanning van de chat te verzekeren, leidde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter de Zelfmoordlijn, het voorbije jaar 60 extra chatbeantwoorders op.

VAS Slide

Voorstel derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en vernieuwde website

VLESP - 19/11/2021
Op de online Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie 2021 werden vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling en strategieën voor het…
Back Up overzicht website

Vandaag Werelddag Suïcidepreventie & Lancering vernieuwde BackUp app

VLESP - 10/09/2021

Vandaag, 10 september, is Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de preventie van suïcide. Vandaag lanceren we een gloednieuwe versie van BackUp, onze mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten.